Συνάντηση Κ. Αγοραστού – Α. Λοβέρδου

K. Αγοραστός: «Στόχος μας ο σχεδιασμός, η ωρίμανση και η υλοποίηση έργων που θα αναβαθμίσουν το επίπεδο υπηρεσιών υγείας στη Θεσσαλία προς όφελος των πολιτών της»

Συνάντηση Κ. Αγοραστού – Α. Λοβέρδου και σύσκεψη με τον Γ.Γραμματέα Ν. Πολύζο για τα έργα του ΕΣΠΑ στη Θεσσαλία στον τομέα της υγείας

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο και σύσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Ν. Πολύζο είχε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Στη σύσκεψη εξετάστηκε η πορεία των έργων του ΕΣΠΑ στη Θεσσαλία στον τομέα της υγείας και η ωριμότητα έργων προς ένταξη.

1.jpg

Οι πόροι που διατίθενται από το Ε.Π. Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013 για έργα υγείας είναι συνολικά 39.620.000 €, εκ των οποίων τα 25.940.000 είναι για Υποδομές Υγείας και τα 13.680.000 για Κοινωνικές Υποδομές. Από τις Υποδομές Υγείας χρηματοδοτούνται Υποδομές Α-βάθμιας, Β-Γ-βάθμιας, Ψυχικής και Δημόσιας Υγείας και μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 15.920.000 €. Στον τομέα των Κοινωνικών Υποδομών έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.300.000 €. Σήμερα, το υπόλοιπο της ανοικτής Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας για έργα Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας και Γ΄βάθμιας Υγείας και υπηρεσιών Δημόσιας και Ψυχικής Υγείας, είναι ποσό της τάξης των 10 εκ. ευρώ. Παράλληλα, ανοικτή είναι και η Πρόσκληση που αφορά σε έργα Κοινωνικών Υποδομών με προϋπολογισμό 11,3 εκ. ευρώ, στην οποία αναμένεται να υποβληθούν προτάσεις έργων στο αμέσως προσεχές διάστημα.

«Στο πλαίσιο της παρακολούθησης υλοποίησης του Προγράμματος της Θεσσαλίας στο Ε.Σ.Π.Α. και εν όψει Αναθεώρησής του, είχαμε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Ν. Πολύζο αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός, η ωρίμανση και η υλοποίηση έργων που θα αναβαθμίσουν το επίπεδο υπηρεσιών υγείας στη Θεσσαλία προς όφελος των πολιτών της. Με τους περιορισμένους πλέον πόρους που διαθέτουμε πρέπει να σχεδιάσουμε το πλέον ικανό σχήμα που θα εξασφαλίζει άμεση παροχή φροντίδας υγείας σε όλα τα επίπεδα, και για το λόγο αυτό έχουμε ήδη πραγματοποιήσει συσκέψεις με τους αρμόδιους Φορείς. Καταθέσαμε στο Υπουργείο Υγείας τις προτάσεις μας για επιτάχυνση των διαδικασιών, όπως και για ένταξη έργων που κρίνουμε σκόπιμα για χρηματοδότηση και υλοποίηση, αναζητώντας κάθε πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης», δήλωσε ο περιφερειάρχης κ. Αγοραστός.

Διαπιστώθηκε ότι η καθυστερημένη ωρίμανση των έργων της Υγείας εν γένει σε συνδυασμό με την απαίτηση πλήρους ενεργοποίησης και επιτάχυνσης του Προγράμματος ΕΣΠΑ αλλά και την απομείωση των διαθέσιμων πόρων μετά την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε 85% για τη Θεσσαλία και εν αναμονή του 95%, οδηγούν σε:

 1. μείωση διαθέσιμων προς διάθεση πόρων στη Θεσσαλία
 2. άμεση εκμετάλλευση διαθέσιμων πόρων για έργα πάσης φύσεως ώριμα , που μπορούν άμεσα να ενταχθούν και αποδώσουν στο Πρόγραμμα της Θεσσαλίας
 3. ιεράρχηση έργων υγείας που σε συνδυασμό με ετοιμότητα/ωριμότητά τους μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας.

Τα έργα υγείας τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί είναι:

 1. Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής (Υλικό, Λογισμικό και Υπηρεσίες) για τα Κέντρα Υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας προϋπολογισμού 318.379 ευρώ
 2. Προμήθεια Κινητών Μονάδων Υγείας της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδος προϋπολογισμού 1.612.800 ευρώ
 3. Κτιριακές βελτιώσεις και Προμήθεια Εξοπλισμού για την Λειτουργία Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων Βόλου προϋπολογισμού 308.982,07 ευρώ
 4. Κατασκευή και εξοπλισμός ολοκληρωμένου ψυχιατρικού τμήματος ενηλίκων στο Γ.Ν. Καρδίτσας προϋπολογισμού 2.158.717,68 ευρώ (εκτός της τελευταίας μικρής εργολαβίας που είναι υπό υλοποίηση)

Τα έργα που βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής Τευχών Δημοπράτησης στη Διαχειριστική Αρχή είναι:

 1. Προμήθεια και Εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla για το Γ. Ν. Λάρισας προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ
 2. Ολοκληρωμένος Ψυχιατρικός Τομέας του Γ. Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» – Συμπλήρωση του Ψ. Τ. Ενηλίκων, Κατασκευή Ψυχιατρικού Τμήματος Παίδων και Εφήβων, και Ανακατασκευή Παλαιάς Πτέρυγας Γ. Ν. Βόλου για την Δημιουργία Β’ Παθολογικής Κλινικής και Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας προϋπολογισμού 5.750.000 ευρώ
 3. Προμήθεια 13 Ασθενοφόρων για τις Ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προϋπολογισμού 910.000 ευρώ
 4. Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπ
  λισμού στο ΓΝ Καρδίτσας προϋπολογισμού 1.856.740,47 ευρώΕκσυγχρονισμός Κτιριακών Εγκαταστάσεων Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Τρικάλων προϋπολογισμού 2.300.000

Ενώ τα έργα υγείας για τα οποία έχουν προεγκριθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης και προχωρούν σε διαδικασία διαγωνισμού:

 1. Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Ρεντίνας προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (προχωρά για συμβασιοποίηση)
 2. Ενίσχυση και Αναβάθμιση του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας – Προμήθεια Επιστημονικού και Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Ενίσχυση και Αναβάθμιση των Συστημάτων και των Λειτουργιών προϋπολογισμού 564.800 ευρώ
 3. Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 16 Τομών του ΓΝ Καρδίτσας προϋπολογισμού 450.000 ευρώ
 4. Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία του ΓΝ Καρδίτσας προϋπολογισμού 343.895,70 ευρώ
 5. Προμήθεια γ-camera για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προϋπολογισμού 450.000 ευρώ

Παράλληλα έχουν υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και βρίσκονται υπό αξιολόγηση τα έργα:

 1. Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού για το τμήμα επειγόντων περιστατικών ΓΝ Καρδίτσας προϋπολογισμού 251.500 ευρώ
 2. Δημιουργία Περιφερειακών Ιατρείων Σούρπης και Καναλίων προϋπολογισμού 615.000 ευρώ

Ως προς την ωρίμανση νέων έργων Υγείας για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α., συμφωνήθηκε η επιτάχυνση των ενεργειών όλων των εμπλεκομένων φορέων για έγκαιρη προώθηση ένταξης στο Ε.Σ.Π.Α., στο πλαίσιο των στόχων τομέα Υγείας και των οικονομικών δυνατοτήτων του Προγράμματος. Τα έργα που ωριμάζουν και αναμένονται να υποβληθούν σύντομα για ένταξη στο ΕΣΠΑ είναι:

 1. Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Νίκαιας προϋπολογισμού 460.000 ευρώ
 2. Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Ανθηρού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ
 3. Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Πεζούλας προϋπολογισμού 150.000 ευρώ
 4. Κατασκευή Κέντρου Υγείας Σκιάθου
 5. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων ΓΝ Καρδίτσας
 6. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων Γ.Ν Λάρισας
 7. Λοιπά Κτιριακά και έργα Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού σε όλα τα Νοσοκομεία

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν ο Διοικητής τη ς 5ης ΥΠΕ κ. Τομάρας και ο υποδ/κτης κ. Τσάτσος, ο διοικητής του Γ.Ν Λάρισας κ. Καραμπάτσας, ο διοικητής του Γ.Ν Βόλου κ. Ζαφειρόπουλος, ο διοικητής του Γ.Ν Καρδίτσας κ. Μακρής, οι κυρίες Μ. Σαραφίδου και Π. Γραβάνη από τη Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Υγείας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει