Συνάντηση Μεϊκόπουλου με εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων του Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ Μαγνησίας

Σε επικοινωνία με το γραφείο του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. έλαβε την διαβεβαίωση ότι στη διαμόρφωση του οργανογράμματος έχουν ληφθεί υπόψη ο ιδιαίτερος γεωμορφολογικός και νησιωτικός χαρακτήρας της περιοχής της Μαγνησίας και ότι θα καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες των πολιτών της Μαγνησίας

Συνάντηση είχε στην Αθήνα την περάσμενη Τετάρτη ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., με την πρόεδρο και τη γραμματέα του «Συλλόγου Εργαζομένων του Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ Μαγνησίας», κ.κ. Μαρία Κοτίνα και Φρόσω Πελαγιάδου, προκειμένου να συζητήσουν για το υπό επεξεργασία οργανόγραμμα του Ε.Φ.Κ.Α. σε σχέση με την Περιφέρεια της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του μετέφεραν τους προβληματισμούς σχετικά με τη δομή του οργανογράμματος και τις προτάσεις τους για την στέγαση των νέων Υπηρεσιών στην περιοχή της Μαγνησίας, τη διάρθρωση και στελέχωσή τους.

Ο βουλευτής, με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Μαγνησίας, σε επικοινωνία που είχε με το γραφείο του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., μετέφερε τις προτάσεις του συλλόγου και τις δυνατότητες που διαμορφώνονται στην περιοχή μας και ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τον σχεδιασμό. Πήρε δε την διαβεβαίωση ότι στη διαμόρφωση του οργανογράμματος έχουν ληφθεί υπόψη ο ιδιαίτερος γεωμορφολογικός και νησιωτικός χαρακτήρας της περιοχής της Μαγνησίας και ότι θα καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες των πολιτών της Μαγνησίας.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους, πολιτική βούληση τόσο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όσο και της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α., είναι να μην διαταραχθούν οι οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις των υπαλλήλων που στελεχώνουν τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που ενοποιούνται κάτω από την «ομπρέλα» του Ε.Φ.Κ.Α.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει