Συνάντηση της Δ. Κολυνδρίνη με εκμεταλλευτές Υδροτριβείων στη Κουκουράβα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Συνάντηση στο γραφείο της προκάλεσε την Πέμπτη η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κα Δωροθέα Κολυνδρίνη και ο Αν.Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΜΣ κ.Νικ. Πουρνάρας, με τους κ.κ. Βασ. Πάντο., Ηλ.Κουφογιάννη, Γεώργ.Λάκκα, Σπ. Λάκκα και Ιωάν. Πάντο, εκμεταλλευτές Υδροτριβείων στη θέση ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ Δήμου Βόλου, όπου συζητήθηκαν θέματα ορθολογιστικής λειτουργίας των επιχειρήσεων τους.

Η Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων για θέματα που αφορούν στη λειτουργία τους, καθώς πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή εδώ και πολλά έτη, ενώ εργάζονται εποχιακά από Μάιο μέχρι Οκτώβριο.

Η κα Κολυνδρίνη τόνισε από την πλευρά της, την αναγκαιότητα προσαρμογής των εγκαταστάσεων αυτών στην κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής, επισήμανε δε και την αναγκαιότητα εκπόνησης από τους επιχειρηματίες νέας περιβαλλοντικής μελέτης με όρους ελαχιστοποίησης των τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους και η οποία θα πρέπει να υποβληθεί το συντομότερο δυνατόν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τέλος, δόθηκε έμφαση στην επιτακτική ανάγκη εξισορρόπησης της επιχειρηματικής δράσης με την περιβαλλοντική ασφάλεια.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει