Συνέχεια ενημέρωσης – εντοπισμός νεκρών πτηνών στον Ταμιευτήρα Κάρλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Σε συνέχεια της ενημέρωσης σχετικά με το φαινόμενο θανάτου πτηνών στην λίμνη Κάρλα, ο ΦΔ ενημερώνει ως προς τα ακόλουθα:

  1. Σύμφωνα με το πόρισμα του Εργαστηρίου παθολογίας πτηνών, Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θες/νίκης, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων, διαπιστώθηκε αρνητικό αποτέλεσμα ιολογικής εξέτασης για την Γρίπη των Πτηνών.

  2. Σύμφωνα με τα ευρήματα του εργαστηρίου Μικροβιολογίας & Παρασιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, βρέθηκε το μικρόβιο Moraxella spp. and staphylococcus sciuri στο περικάρδιο υγρό. Είδη του γένους Moraxella έχουν συνδεθεί με την εμφάνιση αιφνιδίων θανάτων ιδιαίτερα σε νεαρά άγρια πτηνά καθώς και με την εμφάνιση συμπτωμάτων από το νευρικό, αναπνευστικό και γαστρεντερικό σύστημα.

  3. Αναμένεται επίσης η ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων (ανίχνευση του Clostridium botulinum, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη παραγωγή της τοξίνης της αλλαντίασης και έλεγχος για εντεροϊούς).

  4. Όλα τα έως τώρα ευρήματα συνηγορούν στην υπαιτιότητα ενός ή περισσοτέρων μικροβιακών παραγόντων.

  5. Ήδη ο ΦΔ σε συνεργασία με την Κτηνιατρική υπηρεσία ολοκληρώνει την αποκομιδή των νεκρών πτηνών ενώ σε συνεργασία με την Περιφέρεια οργανώνεται το σύστημα προστασίας των νοσούντων πτηνών.

  6. Τα μέχρι τώρα ευρήματα επιβεβαιώνουν την αρχική θέση του ΦΔ για αποσύνδεση του υπαίτιου θανατογόνου παράγοντα με την παρουσία κυανοτοξινών.

  7. Επαναλαμβάνουμε ότι η υποβάθμιση, ο ευτροφισμός κ.λ.π. ευνοούν την ανάπτυξη-παρουσία κάθε πιθανού παράγοντα κινδύνου για το οικοσύστημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει