Συνεδρίαση για αγροτικά ζητήματα σήμερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνεδριάζει σήμερα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η επιτροπή αντιμετώπισης κρίσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για ζητήματα του αγροτικού τομέα.

Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν την αντιμετώπιση προβλημάτων από σεπτωρίαση σε καλλιέργειες σιτηρών καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων από οροβάγχη σε διάφορα είδη καλλιεργειών.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης η επιτροπή θα καταλήξει σε πόρισμα για την αντιμετώπιση των παραπάνω ασθενειών και θα προτείνει οδηγίες προς τους καλλιεργητές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει