Συνεδρίαση Δ.Σ. Συλλόγου ΠΜ Μαγνησίας, Τρίτη 5 Μαρτίου, ώρα 21.00 στο κτίριο του ΤΕΕ

Αύριο Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013 και ώρα 21.00συνεδριάζει το Δ.Σ. Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Μαγνησίας στο κτίριο του ΤΕΕ.
Θέματα Η.Δ.

1. Προβλήματα Μηχανικών.
2. Προτάσεις και προγραμματισμός Αντί- δράσεων στην συνεχιζόμενη ισοπέδωση του κλάδου.
3. Θέματα Δόμησης σε επεκτάσεις οικισμών.
4. Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης & Επιτροπών Αυθαιρέτων.
5. Συνεργασία με Επιστημονικούς Συλλόγους.
6. Ορισμός Ανοιχτής Γενικής Συνέλευσης.
7. Επικαιροποίηση στατιστικών στοιχείων.
8. Διάφορα.
Υπενθυμίζεται ότι οι Συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι πάντα ανοικτές για όλους τους Μηχανικούς.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει