Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβούλιου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:30π.μ. συνήλθε στη 4η Τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Στη Συνεδρίαση προήδρευσε η Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κ. Γερακούδη Καλλιόπη, ενώ παρέστησαν τα μέλη κ. Οικονόμου Αθανάσιος (Γ. Δντης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.), κ. Κουτριντζές Βάιος (Προϊστάμενος Δ/νσης ΠΕΧΩΘ), κ. Σουλιώτης Γρηγόριος (Προϊστάμενος Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας), κ. Τσιμπλούλης Ιωάννης (Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων), κα Σδρόλια Σταυρούλα (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 7ης Ε.Β.Α.)

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:

1. Ε.Π.Ο.(Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) για ποιμνιοστάσιο – τυροκομείο Παναγιώτη Μαστοροδήμου (800 πρόβατα, επεξεργασία 1τον.γάλακτος/ημέρα) στη θέση Κασσιάνι, στο ΤΚ Δένδρων του Δήμου Τυρνάβου

2. Ε.Π.Ο.(Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) για το έργο “Επιφανειακή υδροληψία από τον ποταμό Πηνειό για αρδευτική χρήση” από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πυργετού

Τα παραπάνω έργα εγκρίθηκαν ομόφωνα και δεν υπήρξαν παρατηρήσεις.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει