Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας

Ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί, μετά από πρόταση του Προέδρου της Κ. Καρτάλη, την προσεχή Τρίτη 25.10 με θέμα την πολιτική της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα η Επιτροπή θα εξετάσει τις δυνατότητες για τη μείωση του κόστους του βιομηχανικού ρεύματος ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις βιομηχανίες που εντάσσονται στην κατηγορία των μεγάλων καταναλωτών και στις επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες χωρίς απώλειες θέσεων εργασίας ή περιορισμούς στη μισθοδοσία των εργαζομένων. Το παραπάνω θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιοχές με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα, όπως η Μαγνησία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει