Συνεργασία Δήμου – εκπαιδευτικής κοινότητας για την καλύτερη λειτουργία των σχολείων

Ενημέρωση και σχεδιασμός δράσης ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

Η ανάγκη συνεργασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας με τη Δημοτική Αρχή Βόλου, ώστε η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και, παρά τη δυσμενή οικονομική κατάσταση, να κυλήσει ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, τονίστηκε στις συναντήσεις που είχαν σήμερα οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου, Σ. Μπαρτζιώκα και Γ. Κουρτίνας αντίστοιχα, με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Και στις δυο συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο του Μεταξουργείου, παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κ. Απ. Παντσάς, ο οποίος τόνισε ότι τα θέματα της εκπαίδευσης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων της παρούσας Δημοτικής Αρχής, η οποία θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την καλύτερη λειτουργία των σχολείων και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η Δημοτική Αρχή επιθυμεί το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και είναι ανοικτή σε κάθε εποικοδομητική πρόταση.

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση των Διευθυντών σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων.

Τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής Βόλου επισήμαναν ότι η φετινή σχολική χρονιά, που ξεκινά σε λίγες ημέρες, είναι μια από τις πιο δύσκολες χρονιές των τελευταίων ετών στο χώρο της εκπαίδευσης, γι’ αυτό και απαιτείται από όλους να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα και να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν σε όλους τους τομείς.

Συγκεκριμένα, η κ. Μπαρτζιώκα, ως Πρόεδρος και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, υπογράμμισε ότι χρειάζεται όλες οι δυνάμεις να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ώστε από κοινού να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα προς όφελος των μαθητών του Βόλου. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η τοποθέτηση του κ. Κουρτίνα, ο οποίος αναφέρθηκε κυρίως στα θέματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων έγινε λεπτομερής ενημέρωση για τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου η λειτουργία των σχολικών μονάδων να προσαρμοστεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο και ζητήθηκε από τους Διευθυντές να καταγράψουν τις ανάγκες του κάθε σχολικού συγκροτήματος, έτσι ώστε οι Επιτροπές Εκπαίδευσης να τις ιεραρχήσουν και να τις αντιμετωπίσουν κατά προτεραιότητα.

Αναλυτικά, τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

 1. Σύσταση και λειτουργία του νέων αυτόνομων Ν.Π.Δ.Δ.
 2. Καθορισμός λειτουργίας σχολικών επιτροπών.
 3. Οικονομική διαχείριση σχολικών επιτροπών (σκοπός της ΣΕ, νομικό πλαίσιο-ελεγκτικό συνέδριο, έσοδα σχολικής επιτροπής, πόροι κτλ.).
 4. Οικονομική διαχείριση των σχολικών μονάδων και των σχολικών συγκροτημάτων (βιβλίο εσόδων- εξόδων/ κατάσταση εισπράξεων- πληρωμών, απόδειξη είσπραξης, οικονομικός απολογισμός).
 5. Ολοκλήρωση ενεργειών για να διασφαλιστεί η παρουσία καθαριστριών σε όλες τις σχολικές μονάδες.
 6. Καταγραφή και δρομολόγηση διαδικασιών συντήρησης των σχολικών μονάδων.
 7. Καθορισμός και λειτουργία «Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας».
 8. Επιχορηγήσεις λειτουργικών δαπανών.
 9. Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις προμήθειες υλικών και ανάθεση εργασιών των Σχολικών Μονάδων.
 10. Προμήθεια απαραίτητων υλικών για άμεσες πρώτες ανάγκες.
 11. Υποχρέωση ανάρτησης δαπανών στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Επιπλέον, έγινε ενημέρωση για τις εργασίες συντηρήσεων στα σχολεία του ενιαίου Δήμου Βόλου. Στο σημείο αυτό διευκρινίσθηκε ότι τα χρήματα που διαθέτει ο Δήμος για τις συντηρήσεις των κτιρίων είναι περιορισμένα κι έτσι θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες που αφορούν την άρση της επικινδυνότητας, όπως η ασφάλεια των σχολείων, η υγιεινή των χώρων, η θέρμανση και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις. Το διαθέσιμο ποσό για τις εργασίες συντήρησης των κτιρίων ανέρχεται σε 250.000€, από το οποίο ένα μέρος έχει ήδη αξιοποιηθεί, ενώ για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες το ποσό είναι 100.000€.

Ωστόσο, όπως τονίστηκε, γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν επιπλέον πόροι, τόσο από εθνικές, όσο και από ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων οι οποίοι και διατύπωσαν τις ερωτήσεις και απορίες τους προς τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει