Συνεργασία Attica Bank και ΙΟΒΕ για το Attica Economic Review


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020, 19:27

Συνεργασία της με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, προκειμένου να αποτυπώνονται με έγκυρο και επιστημονικό τρόπο, σε μηνιαία βάση, οι μεταβολές και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, πάντοτε σε συνάρτηση με τις διεθνείς εξελίξεις, ξεκίνησε η Attica Bank.

Καρπό αυτής της συνεργασίας αποτελεί το Attica Economic Review το οποίο στο τεύχος Αυγούστου δημοσιεύει ενδιαφέροντα στοιχεία, αναλύσεις και εκτιμήσεις, μέσα από τις ενότητες: του οικονομικού κλίματος, των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων δεικτών, των Δημόσιων οικονομικών, της πορείας ειδικά του τουρισμού με αναφορές και στο γ΄ τρίμηνο, των τραπεζικών εξελίξεων και των εξελίξεων στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται στο report της Attica Bank, οι εθνικοί λογαριασμοί το δεύτερο τρίμηνο του 2020 επιβεβαίωσαν την αναμενόμενη έντονη επίδραση της υγειονομικής κρίσης στο ΑΕΠ με μέσο ρυθμό ύφεσης της ελληνικής οικονομίας το α’ εξάμηνο στο 7,9%. Βασικοί παράμετροι που οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη ύφεση αποτελούν η πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών, ειδικά των υπηρεσιών.

Στον αντίποδα, μεγάλη ήταν και η πτώση των εισαγωγών, ενώ η πτώση στις επενδύσεις μετριάστηκε από τις δημόσιες επενδύσεις οι οποίες στηρίχθηκαν σε ένα βαθμό σε μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης. Το μέγεθος της ύφεσης παραμένει μικρότερο σε σχέση με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού “νότου”.

Το αποτύπωμα της υγειονομικής κρίσης στην φετινή τουριστική περίοδο στη χώρα μας είναι ισχυρό καθώς φαίνεται ότι κινήθηκε περίπου στο ¼ του περυσινού επιπέδου ρεκόρ σε όρους διεθνών αφίξεων το δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι ενδείξεις το τρίτο (και σημαντικότερο για τον κλάδο) τρίμηνο προμηνύουν ελαφρά ηπιότερη αλλά εξίσου σημαντική πτώση της τουριστικής δραστηριότητας.

Στους μακροοικονομικούς δείκτες δραστηριότητας, η μεταποίηση και το λιανικό εμπόριο συνεχίζουν να καταγράφουν ετήσια πτώση κατά 4,9% και 7,3% αντίστοιχα τον Ιούνιο, ηπιότερη από ό,τι τον Μάιο στον πρώτο τομέα.

Από την άλλη πλευρά, η ανεργία επιδεινώθηκε τον Μάιο, σε σχέση με πριν ένα χρόνο, κυρίως λόγω της μείωσης του εργατικού δυναμικού, με μείωση των απασχολούμενων. Πίεση συνεχίζουν να δέχονται οι εξαγωγές, κυρίως υπηρεσιών, με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να επιδεινώνεται στο πρώτο εξάμηνο του έτους, παρά την μεγάλη πτώση και στις εισαγωγές. Ο αποπληθωρισμός συνεχίζεται με αυξανόμενη ένταση ξεπερνώντας το -2% τον Ιούλιο.

Στην Ελλάδα, κυρίως λόγω τουρισμού, δεν υπάρχουν – προς το παρόν- ενδείξεις άμεσης ανάκαμψης αλλά ούτε και συστηματικής μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Τα δημόσια οικονομικά

Τον Ιούνιο συνεχίστηκε η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών λόγω της πανδημίας, με υποχώρηση των εσόδων από πέρυσι κατά 8,3% και αντίστοιχη διεύρυνση των δαπανών κατά 3,9%. Από την άλλη πλευρά, η υστέρηση των εσόδων έναντι του 2019 ήταν η μικρότερη του δεύτερου τριμήνου, όπως και η άνοδος των δαπανών. Εφόσον συνεχιστούν αυτές οι τάσεις, εκτιμά η Attica Bank, θα μετριάσουν τις σημαντικές αποκλίσεις στο προηγούμενο δίμηνο Απριλίου – Μάϊου.

Στο αρχικό εξάμηνο του 2020, το πρωτογενές έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε σε 5,48 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,69 δισ. πριν ένα χρόνο.

Τον Ιούλιο υποχώρησαν τόσο το επιτόκιο του 10ετούς ελληνικού ομολόγου (1,14%), καθώς και το spread του έναντι του γερμανικού (166 μ.β.), αντανακλώντας κυρίως την παραμένουσα υψηλή αξιοπιστία της Ελλάδας από τη διαχείριση της πανδημίας. Οι πολύ χαμηλές αποδόσεις ευνοούνται και από τη συνεχιζόμενη υψηλή ρευστότητα της ΕΚΤ, μέσω των έκτακτων προγραμμάτων ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω του κορωνοϊού (PEPP κ.λπ.).

Σαφές στοιχείο εμπιστοσύνης στην εγχώρια οικονομία ήταν και η έκδοση 10ετούς ομολόγου στην αρχή του Σεπτεμβρίου, με ιστορικά χαμηλή απόδοση, κοντά στο 1,2% και πολύ υψηλή ζήτηση (18 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου περίπου 2 δισ.).

Τράπεζες

Στον τραπεζικό τομέα το Attica Economic Review επισημαίνει τα εξής: Οι τραπεζικές καταθέσεις αυξάνονται με τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό μεταβολής των τελευταίων 11 ετών. Συνεχίστηκε η αύξηση των νέων χρηματοδοτήσεων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις τον Ιούλιο κατά 6,5% σε ετήσια βάση, υπό την επήρρεια και των μέτρων τόνωσης της ρευστότητας όπως οι εγγυήσεις του ΤΕΠΙΧ-ΙΙ, ενώ συνεχίστηκε η πιστωτική συρρίκνωση προς τα νοικοκυριά.

Η βιομηχανία αποτέλεσε τον κλάδο-οδηγό της πιστωτικής επέκτασης μετά την περίοδο του lockdown, ενώ αμείωτη συνεχίστηκε η πιστωτική συρρίκνωση στον κλάδο των κατασκευών. Τα επιτόκια νέου δανεισμού βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, αν και εξακολουθούν να είναι υψηλότερα από άλλες χώρες της Ευρώπης

Ενέργεια – Υποδομές

Στην αγορά ενέργειας, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά ανέκαμψε τον Ιούλιο, ενώ η κατανάλωση κατέγραψε οριακή μόνο πτώση σε ετήσια βάση. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ διατήρησαν τον ανοδικό ρυθμό τους.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αυξάνει το μερίδιό της σε σχέση με τους θερμικούς σταθμούς. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ ανέκαμψαν τον Ιούλιο, ενώ υποχώρησαν οι τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2.

Στα δημόσια έργα, το σύνολο των ανοιχτών προσκλήσεων για δημόσια έργα υποδομών αγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ. Προκειμένου να τροφοδοτηθεί η ανάπτυξη, παραμένουν αρκετά χαμηλά οι σχετικές προσκλήσεις έργων, περίπου στο 0,9% του ΑΕΠ και αναδεικνύονται ευκαιρίες ενίσχυσής τους μέσα από αξιοποίηση πόρων του νέου Ταμείου Ανάκαμψης.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει