Σχεδόν 4000 οδηγοί στην Μαγνησία κατέθεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους!

Τελευταία ημέρα της παράτασης που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για την αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας ή την κατάθεση των πινακίδων και αρκετοί ήταν και σήμερα οι οδηγοί της Μαγνησίας που έφτασαν στην εφορία για να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλφορίας τους, μη αντέχοντας να “σηκώσουν” το κόστος των τελών κυκλοφορίας, το οποίο ωστόσο δεν αυξήθηκε καθόλου από πέρυσι.

Σχεδόν 4000 οδηγοί στην Μαγνησία κατέθεσαν τις πινακίδες τους, αριθμός αρκετά μεγαλύτερος από πέρυσι, όπου οι καταθέσεις πινακίδων δεν ξεπέρασαν τις 2.500.

Να σημειωθεί πως αν κάποιος δεν κατέθεσε τις πινακίδες του, αλλά δεν πλήρωσε και τα τέλη του, σε περίπτωση που θελήσει να τα πληρώσει, θα αναγκαστεί να πληρώσει το πόσο του τέλους κυκλοφορίας στο διπλάσιο του κόστους, ως πρόστιμο, διότι δεν εξωφλήθηκε μέσα στις ημερομηνίες που καθόρισε το Υπουργείο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει