ΣΧΟΟΑΠ αποκτά η περιοχή του π. Δήμου Μηλεών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τη σχετική ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η σύμβαση στο ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο: «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ π. Δήμου Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας», αρχικού προϋπολογισμού 205.378,74 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Η ύπαρξη πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή του π. Δήμου Μηλεών καθιστά εφικτή πλέον την πραγματοποίηση οργανωμένων αναπλάσεων αλλά και των απαραίτητων έργων υποδομής. Το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει να λυθούν σοβαρά ζητήματα για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής».

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την εκπόνηση της μελέτης Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Μηλεών του Νομού Μαγνησίας και πρόκειται να εκπονηθεί σε δυο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων και τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής.

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη λεπτομερή επεξεργασία του ΣΧΟΟΑΠ, με βάση την πρόταση η οποία θα προκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Επιπλέον της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ παραδίδεται η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας καθώς και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Φορέας Υλοποίησης του έργου, είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων. Το ποσό της υπογραφείσας σύμβασης, που προέκυψε μετά τον διεξαχθέντα διαγωνισμό είναι 87.288,18 ευρώ (με ΦΠΑ) ενώ ανάδοχος αναδείχθηκαν τα συμπράττοντα γραφεία Πάλλας Κών/νος, Θέρμος Κίμων, Σπυρίδης Α. – Κούταλου Β. Ο.Ε. «Υετός».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει