ΣΧΟΟΑΠ αποκτά το Τρίκερι μετά την έγκριση υπογραφής σύμβασης από τον Aγοραστό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την σχετική ανακοίνωση, όπως έφτασε στοe-Volos.gr:

Εγκρίθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η συμβασιοποίηση του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργου: «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ κοινότητας Τρικερίου Π.Ε. Μαγνησίας», προϋπολογισμού 146.491,65 ευρώ.

“Η ύπαρξη πολεοδομικού σχεδιασμού στην κοινότητα Τρικερίου καθιστά εφικτή πλέον την πραγματοποίηση οργανωμένων αναπλάσεων αλλά και των απαραίτητων έργων υποδομής. Το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει να λυθούν σοβαρά ζητήματα για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής” τόνισε ο κ. Αγοραστός.

Ειδικότερα, υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας η έγκριση συμβασιοποίησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας προς τον Φορέα Υλοποίησης του έργου, που είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων.Το ποσό της προς υπογραφή Σύμβασης είναι 99.674,28 ευρώ και μετά την έγκριση αυτή, προχωρά η διαδικασία για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και την υλοποίηση της μελέτης.

Το έργο αφορά στην εκπόνηση της μελέτης Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) της πρώην Κοινότητας Τρικερίου Π.Ε. Μαγνησίας, που πρόκειται να εκπονηθεί σε δυο στάδια: Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του δήμου και τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής.

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη λεπτομερή επεξεργασία του ΣΧΟΟΑΠ, με βάση την πρόταση η οποία θα προκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Επιπλέον της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ παραδίδεται η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας καθώς και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει