Σύσταση Ομάδα Εργασίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση από το ΤΕΕ

Την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας που θα έχει κύριο έργο ενασχόλησης την πρόταση μέτρων και την αντιμετώπιση για των οξυμένων θεμάτων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο που εμφανίστηκαν τελευταία με την ανεξέλεγκτη καύση υλικών για θέρμανση αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, σε πρόσφατη συνεδρίασή της.

Παράλληλα η Δ.Ε αποφάσισε να αποστείλει επιστολή προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μαγνησίας κ. Αργύρη Κοπάνα και την Πρόεδρο Επιτροπής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης κ. Κλαίρη Παιδοπούλου στην οποία αναφέρονται παρατηρήσεις για τη λήψη εκτάκτων μέτρων σε επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ειδικότερα η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας στη πρόσφατη συνεδρίασή της, συζήτησε το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα και τη διάσταση στοιχείων που ανακοινώνονται μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μετά την ενημέρωση που είχε από το μέλος μας στην Επιτροπή Σύνταξης Σχεδίου Απόφασης Καθορισμού Ορίων Επιφυλακής και λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου – Νέας Ιωνίας, η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει με έγγραφή επιστολή της, προς την Π.Ε. Μαγνησίας, τα εξής:

 • «Προσθήκη στις ενέργειες για την υπέρβαση των ορίων για τα αιωρούμενα σωματίδια, της διαβροχής των κρίσιμων οδών και περιοχών (πχ λιμάνι φορτοεκφορτώσεων και υλικών που βρίσκονται εκτεθειμένα στην ατμόσφαιρα).

 • Καταγραφή και δημιουργία βάσης δεδομένων για το είδος καυσίμου και την μέση ετήσια ποσότητα καύσης των βιομηχανιών ώστε να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί η επιβάρυνση της κάθε μιας στην συνολική επιβάρυνση του φορτίου ρύπανσης της ατμόσφαιρας και να προταθούν τα μέτρα με αξιολόγηση των στοιχείων αυτών.

 • Να αξιολογηθούν και να περιγραφούν τα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος στα οποία θα υπάρχουν σταθμοί μέτρησης.

 • Αμεσότητα της ενημέρωσης των πολιτών μέσω κατάλληλων οθονών σε πολυσύχναστα σημεία της πόλης με την αναγραφή της τρέχουσας κατάστασης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 • Αξιολόγηση αν θα πρέπει να υπάρχει όριο συναγερμού ή όχι. Θα μπορούσε σε αρχικό στάδιο να υπάρχουν σταθμοί μέτρησης, οθόνες ενημέρωσης, όρια ενημέρωσης, στοχευμένη πληροφόρηση του κοινού για θέματα αέριας ρύπανσης και οδηγίες προς τους πολίτες, τους φορείς, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις για μέτρα για την εκτόνωση της κατάστασης ώστε να μην δημιουργείται πανικός με μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας κλπ πριν υπάρξουν προληπτικά μέτρα και μια πιο εμπεριστατωμένη συλλογή πιστοποιημένων στοιχείων αέριας ρύπανσης που θα εκτιμήσει πιο ολοκληρωμένα την κατάσταση.

 • Τέλος τονίζεται ότι σε μια απόφαση πρέπει να επιβληθούν εφικτά μέτρα και όχι μέτρα που είναι αδύνατο να υλοποιηθούν όπως π.χ. γενική απαγόρευση κυκλοφορίας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ΤΕΕ Μαγνησίας, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, από τον Οκτώβριο του 2008 έχουν καταθέσει τις προτάσεις του για την ατμοσφαιρική ρύπανση που απασχολεί το Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου, προτείνοντας τις εξής άμεσες δράσεις:

«- Να συνεχιστεί ο έλεγχος εκπομπής καυσαερίων ιδίως στα μεγάλα οχήματα καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου με ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 • Να εντατικοποιηθεί η αστυνόμευση στις κύριες αρτηρίες του Βόλου, έτσι ώστε καμία ώρα της ημέρας, να μην παρεμποδίζετε η κυκλοφορία από στάσεις ή παράνομες σταθμεύσεις οχημάτων.

 • Να ξεκινήσουν άμεσοι έλεγχοι για την καλή λειτουργία των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 • Να αυξηθεί η καθαριότητα (πλύσιμο – σκούπισμα) των οδών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος.

 • Να επιβληθεί η φορτοεκφόρτωση μόνο συσκευασμένων προϊόντων (όχι χύδην) στο λιμάνι του Βόλου.

 • Να πραγματοποιηθεί εκστρατεία ενημέρωσης των κατοίκων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος για την χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και την αποφυγή της χρήσης του αυτοκινήτου.

 • Τέλος, να δημιουργηθεί δίκτυο παρακολούθησης ώστε να γνωρίζουμε με ακρίβεια, τα αποτελέσματα των παραπάνω ενεργειών

Ωστόσο ακόμη και αν παρθούν όλα τα παραπάνω μέτρα, το πρόβλημα της αέριας ρύπανσης πρέπει να συνεχίσει να εξετάζεται μακροπρόθεσμα με σοβαρότητα από τους αρμόδιους φορείς όπως η Νομαρχία και οι δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Προτείνουμε σε βάθος χρόνου:

 • Να υπάρξει πλήρης ανασχεδιασμός ποδηλατοδρόμων και κατάργηση των υπαρχόντων που εγκυμονούν κινδύνους στους χρήστες, επιβαρύνουν από το λάθος σχεδιασμό τα προβλήματα στάθμευσης και λειτουργούν ανασταλτικά στην χρήση του ποδηλάτου.

 • Να εκπονηθεί μια νέα επικαιροποιημένη κυκλοφορική μελέτη, στην οποία να αναφέρονται ξεκάθαρα οι στόχοι για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης.

 • Να κατασκευαστούν χώροι στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, καθώς λόγω των πεζοδρομήσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια έχουν χαθεί εκατοντάδες θέσεις που δυστυχώς δεν έχουν αναπληρωθεί, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Π.Σ, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους της πόλης (άσκοπες μετακινήσεις, στάθμευση σε μη επιτρεπόμενα σημεία).»

Σήμερα επιπλέον των ανωτέρω, που επισημάναμε από το 2008, γεγονός είναι ότι έχει χειροτερέψει ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες ακόμη περισσότερο το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Επιπλέον έχει προστεθεί το πρόβλημα από την ανεξέλεγκτη και χωρίς προδιαγραφές καύση υλικών από τους πολίτες, το οποίο αν δεν αντιμετωπισθεί με τη δέουσα υπευθυνότητα, θα προξενήσει σε πολλούς κατοίκους μεγάλες βλάβες στην υγεία τους», καταλήγει η επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει