Τα δικαιώματά τους διεκδικούν οι εργαζόμενοι στα προγράμματα Κοινωφελούς εργασίας στη Μαγνησία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ το κάλεσμα ομάδας εργαζομένων στα προγράμματα Κοινωφελούς εργασίας στη Μαγνησία:

Καλούμε σε συγκέντρωση τους εργαζομένους των Προγραμμάτων «Κοινωφελούς Εργασίας» του Βόλου την Τετάρτη 5/12 στις 18:00 στο Εργατικό Κέντρο Βόλου (ΕΚΒ), προκειμένου να διεκδικήσουμε άμεσα τα εξής δικαιώματα μας:

  • Την καταβολή των μισθών μας από το τέλος του πρώτου μήνα εργασίας. Επίσης, η καταβολή των χρημάτων να γίνεται στο τέλος κάθε μήνα.

  • Την παροχή των νομίμων άδειων μας κατά τη διάρκεια της περιόδου εργασίας μας.

  • Άμεση Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους από τον ΟΑΕΔ.

  • Άμεση παροχή από τον φορέα-εργοδότη των υλικό-τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ορισμένων δράσεων/ενεργειών (π.χ. εξοπλισμός και λοιπά υλικά μέσα).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει