Τα τέλη για τις άδειες κυνηγιού

Τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2011-2012 καθόρισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενέργειας και Kλιματικής Aλλαγής με σχετική απόφαση.

Ειδικότερα για τους κυνηγούς αναγνωρισμένων συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΚΑ κυνηγετικών συλλόγων τα τέλη καθορίζονται ως εξής: Tοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ – Περιφερειακής άδειας κυνηγιού 30 ευρώ – Γενικής άδειας κυνηγιού 60 ευρώ.

Για τις δημόσια ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές η γενική άδεια κυνηγιoύ εκδίδεται από την τοπική δασική, αρχή με τα τέλη να καθορίζονται ως εξής: α) μέχρι 15 μέρες 35 ευρώ, β) μέχρι 2 μήνες 73 ευρώ, γ) για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 88 ευρώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει