ΤΕΕ Μαγνησίας: Βεβαιώσεις οφειλής με δικαστικούς επιμελητές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

ΠΡΟΣ: Βουλευτές Μαγνησίας

κ.κ. Βουλευτές

Όπως γνωρίζετε η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας εδώ και χρόνια, έχει χτυπήσει ανελέητα των κλάδο των κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων και όλου το φάσματος γύρω από αυτόν, με αποτέλεσμα χιλιάδες μηχανικοί να μην μπορούν να ανταποκριθούν στην καταβολή των εισφορών τους, στο ασφαλιστικό τους ταμείο.

Παρά το γεγονός ότι έχουν δοθεί κάποιες μικρές παρατάσεις στην καταβολή των εισφορών τους, εντούτοις τα υψηλά ασφάλιστρα που έχουν οριστεί, – και λόγω της οικονομικής στενότητας- αποτελούν εμπόδιο ακόμη και για συναδέλφους μας που πριν την οικονομική κρίση, ήταν τακτικοί στην απόδοση των χρημάτων προς το ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ.

Ωστόσο η Πολιτεία, ενώ θα έπρεπε την δεινή οικονομική κατάσταση των μηχανικών και του κλάδου εν γένει, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας που αναμφίβολα οφείλεται στην οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, εξαντλεί κάθε αυστηρότητα προς τους οφειλέτες συναδέλφους μας, εξανεμίζοντας τις όποιες ελπίδες έχουν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα, όπου η Διοίκηση εφαρμόζοντας την Υπουργική απόφαση Β/7/ΟΙΚ/13822/1089/2.5.2014 του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας αποστέλλει βεβαιώσεις οφειλής με δικαστικούς επιμελητές παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις που είχαμε.

Στη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση αναφέρεται ότι «Για την αποστολή των ειδοποιήσεων στους οφειλέτες του, το Κ.Ε.Α.Ο. αξιοποιεί δύο κύρια κανάλια επικοινωνίας:

• Ανάρτηση της πρόσκλησης για τακτοποίηση οφειλών και της ατομικής ειδοποίησης στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ» που είναι διαθέσιμη μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς οφειλέτες.
Με τον τρόπο αυτό αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις στους οφειλέτες που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. εργοδότες του Ι.ΚΑ. – Ε.Τ.Α.Μ. που υποβάλλουν Α.Π.Δ., οφειλέτες των Φ.ΚΑ. που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ι.ΚΑ. – Ε.Τ.Α.Μ.).

• Αποστολή μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή.

Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο χρησιμοποιούνται και άλλοι τρόποι για την αποστολή της Ατομικής Ειδοποίησης, όπως επίδοση με δικαστικό επιμελητή ή με υπάλληλο του Κ.Ε.Α.0.»

Αντιλαμβάνεστε ότι το συγκεκριμένο εδάφιο της Υπουργικής Απόφασης, που αναφέρεται στις επιδόσεις με δικαστικό επιμελητή ή με υπάλληλο του Κ.Ε.Α.Ο. είναι έωλο καθώς δεν προσδιορίζεται ποιοί οφειλέτες θα λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις τους με αυτό τον τρόπο, και από ποιο ύψος οφειλής.

Η γενικόλογη επεξήγηση δε, που ακολουθεί του συγκεκριμένου εδάφιου αφήνει πολλά περιθώρια να εξαχθούν συμπεράσματα ότι ο κάθε υπάλληλος που διαχειρίζεται τις οφειλές να επιλέγει με όποιον τρόπο θέλει –και χωρίς απόφαση της διοίκησης- σε ποιον οφειλέτη θα επιδίδονται βεβαιώσεις οφειλής με δικαστικό επιμελητή, -με ότι αυτό συνεπάγεται- και σε ποιόν με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου.

Θεωρούμε ότι η ερμηνεία της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης κατά την κρίση του εκάστοτε υπαλλήλου, χωρίς ορισμό και σαφές κριτήριο, δημιουργεί μείζον θέμα και άνιση μεταχείριση των ασφαλισμένων και ως εκ τούτου πρέπει άμεσα να καταργηθεί, καθώς οι μηχανικοί μέλη του παραγωγικότερου κλάδου της οικονομία μας, αντιμετωπίζονται ως δύστροποι οφειλέτες του Δημοσίου, ενώ στην πραγματικότητα αδυνατούν ανυπαίτια να ανταπεξέλθουν στις δυσανάλογες με την εργασία τους εισφορές τους.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι ήδη το ΤΕΕ Μαγνησίας, με επιστολές του έχει ζητήσει την κατάργηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, από το οποίο εδράζεται η παραπάνω στρεβλή και προσβλητική διαδικασία.

Παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τια απαραίτητες ενέργειες, μέσω του κοινοβουλευτικού σας έργου, προκειμένου να καταργηθεί η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει