ΤΕΕ Μαγνησίας για Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

ΠΡΟΣ: 1)Υπουργό ΠΕΚΑ

κ. Ιωάννη Μανιάτη

2) Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ

κ. Σταύρο Καλαφάτη

ΚΟΙΝ: 1)Πρόεδρο ΤΕΕ

κ. Χρήστο Σπίρτζη

2) Περιφερειακά τμήματα ΤΕΕ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό»

Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις – παρατηρήσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας, αναφορικά με το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό».

Σημειώνουμε ότι το ΤΕΕ Μαγνησίας δεν έλαβε επίσημα το σχέδιο του ΕΠΧΣΣΑ, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί εφ’ όλης της ύλης του σχεδίου που εμπεριέχει θέματα που αφορούν τόσο τους μηχανικούς, όσο και την περιοχή της Μαγνησίας, ενώ οι χάρτες που ορίζουν τις δράσεις και κατευθύνσεις στις περιοχές δεν είναι ευανάγνωστοι και λεπτομερείς.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε πως στην περίοδο διαβούλευσης πρέπει να δοθεί παράταση και ζητούμε την επίσημη συμμετοχή μας στην διαβούλευση.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Σωκράτης Αναγνώστου Βίκυ Μήτρου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Το ΥΠΕΚΑ προωθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (ΕΠΣΧΑΑ) με στόχο τη βελτίωση του υπάρχοντος χωροταξικού σχεδιασμού (2009). Ο ρόλος του χωρικού σχεδιασμού είναι σημαντικός καθώς απαιτείται πλέον οι κατευθύνσεις και οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν να συμβάλουν τόσο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι κοινή παραδοχή ότι ο ελληνικός τουρισμός αντιμετωπίζει προβλήματα χωρικής ανάπτυξης και αυτή η παραδοχή οδηγεί στην αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1138 Β/11.6.2009). Ωστόσο, για ένα τόσο κρίσιμο θέμα η διαδικασία του δημόσιου διαλόγου έγινε χωρίς να σταλεί σε όλους τους φορείς το σχέδιο του ΕΠΧΣΣΑ.

Το ΤΕΕ Μαγνησίας επισημαίνει την αναγκαιότητα της συμμετοχής στο δημόσιο διάλογο των φορέων και ειδικά του Τεχνικού Επιμελητηρίου καθώς τα θέματα χωροταξικής πολιτικής άπτονται του ρόλου του ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας. Στα πλαίσια της διαβούλευσης που έγινε το ΤΕΕ Μαγνησίας δεν έλαβε επίσημα το σχέδιο του ΕΠΧΣΣΑ, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί εφ’ όλης της ύλης του σχεδίου. Για το λόγο αυτό θεωρούμε πως στην περίοδο διαβούλευσης πρέπει να δοθεί παράταση και ζητούμε την επίσημη συμμετοχή μας στην διαβούλευση.

Επιπλέον, ήδη από το σχέδιο που είχε αναρτηθεί στα μέσα ηλεκτρονικής διαδικτύωσης, το οποίο και μελετήσαμε, πρωτίστως διαπιστώσαμε πως οι χάρτες που ορίζουν τις δράσεις και κατευθύνσεις στις περιοχές δεν είναι ευανάγνωστοι και λεπτομερείς. Επισημαίνουμε λοιπόν πως στο ΕΠΧΣΣΑ για τον τουρισμό πρέπει να συνοδεύεται από χάρτη με σαφή και ευκρινή όρια στις περιοχές μελέτης. Επίσης το ΤΕΕ Μαγνησίας αντιτίθεται στον κανονιστικό χαρακτήρα του ΕΠΧΣΣΑ καθώς αυτά είναι ζητήματα που θα απασχολήσουν τον υποκείμενο σχεδιασμό όπου και θα μελετηθούν με απόλυτη ακρίβεια και λεπτομέρεια ώστε να εξετασθούν οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής ξεχωριστά.

Παρόλα αυτά σας παραθέτουμε ορισμένες επισημάνσεις που θεωρούμε ότι θα πλήξουν την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη του Νομού Μαγνησίας και κυρίως ζητούμε τη διεύρυνση του δημόσιου διαλόγου, καθώς ο τομέας του τουρισμού είναι κρίσιμος για το Ν. Μαγνησίας.

Πήλιο

Στην κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισμό Κεφάλαιο Β’ άρθρο 4 παρ.3Ι το Πήλιο κατατάσσεται στις περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του άρθρου 5 στις συγκεκριμένες περιοχές περιγράφεται μόνο η δυνατότητα ανάπτυξης αγροτουρισμού.

Η ένταξη του Πηλίου σε αυτές πιστεύουμε ότι είναι μια θετική μεταβολή καθώς η αντίληψη του χώρου ως ένα ενιαίο και ιδιαίτερο σύνολο πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στην προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Πηλίου.

Ωστόσο το Πήλιο είναι μια περιοχή όπου μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, όπως ο πολιτισμικός, ο θρησκευτικός τουρισμός και ο γεωτουρισμός.

Οι ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού έτσι όπως ορίζονται στο ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισμό είναι νέα και πολυσύνθετα ειδικά τουριστικά προϊόντα που ανταποκρίνονται σε ειδικά κίνητρα, χαρακτηρίζονται από δυναμική ζήτηση και διαφοροποιούνται από το κυρίαρχο μοντέλο μαζικού τουρισμού ως προς τους πόρους που αξιοποιεί, το βαθμό χωρικής ανάπτυξης και το βαθμό χωρικής συγκέντρωσης.

Η ευρύτερη περιοχή του όρους Πήλιο συγκεντρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ιππικοί όμιλοι, ορειβατικοί όμιλοι, αθλητικές δραστηριότητες ορεινού χώρου).

Ειδικότερα για τις κατηγορίες θρησκευτικού τουρισμού και γεωτουρισμού το ΤΕΕ Μαγνησίας έχει ήδη ολοκληρώσει την καταγραφή των μοναστηριών και των σπηλαίων της περιοχής. Στόχος του ΤΕΕ Μαγνησίας ήταν να αναδείξει τη δυνατότητα της περιοχής του Πηλίου για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού ώστε να προστατευθεί η περιοχή από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού (ήλιος – θάλασσα) που για δεκαετίες επικρατεί και αποτελεί το βασικό άξονα τουριστικής ανάπτυξης.

Συνεπώς θεωρούμε πως ο πιθανός αποκλεισμός του όρους Πήλιο από αυτές τις κατευθύνσεις τουριστικής ανάπτυξης απλά θα ενισχύσει το μοντέλο του μαζικού τουρισμού και κρίνουμε απαραίτητο να διευκρινισθούν στο άρθρο 5 του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισμό (Κατευθύνσεις Χωρικής Οργάνωσης) οι επιτρεπόμενες ενέργειες και δράσεις, ώστε να συμπεριλαμβάνονται σαφώς οι ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Δήμος Βόλου

Στις δράσεις που προβλέπονται για το Δήμο Βόλου από το ΕΠΧΣΣΑ για τον τουρισμό πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι δυνατότητες της περιοχής για την ανάπτυξη του Πολιτισμικού τουρισμού, του Συνεδριακού τουρισμού και του Αστικού τουρισμού.

Στην κατηγορία «Γ2 Τουρισμός με σκάφη αναψυχής» έχουν διαμορφωθεί Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής με στόχο τον οργανωμένη χωροθέτηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών. Ο Παγασητικός κόλπος έχει παραληφθεί από τον ορισμό των ΖΝΑ και κρίνουμε απαραίτητο να διαμορφωθεί μια επιπλέον ζώνη που να περιλαμβάνει τον Παγασητικό – Β. Ευβοϊκό – Β. Σποράδες.

Αναφορικά με την κατηγορία Ε1 – Γκολφ επισημαίνουμε την αναγκαιότητα του χωρικού προσδιορισμού ώστε να εξετασθούν αν πληρούνται τα περιβαλλοντικά κριτήρια και η φέρουσα ικανότητα της περιοχής κυρίως ως προς την επάρκεια του νερού.

Οι παραπάνω αναφορές θα προσδώσουν σαφείς κατευθύνεις στην ανάπτυξη του Δήμου Βόλου σε συνδυασμό με τον Παγασητικό και τη σύνδεση του με το νησιωτικό χώρο του Νομού Μαγνησίας. Η ποικιλία και η διαφορετικότητα του τουριστικού προϊόντος είναι το ζητούμενο τόσο για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου όσο και για τον προσδιορισμό του χαρακτήρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει