Τζούλια Τσαλίκη: Μια νέα αντίληψη για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΑΡΘΡΟ της Τζούλιας Τσαλίκη, υποψήφιας αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας με τον συνδυασμό “Συμπολιτεία Θεσσαλών”

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα έχει περιορίσει τους διαθέσιμους πόρους ενώ συγχρόνως έχει αυξήσει τις ανάγκες των πολιτών για κοινωνική μέριμνα.

Ζητούμενο για εμάς είναι η δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας με βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή.

Ο συγκεκριμένος και μετρήσιμος στόχος που θέτουμε για την επόμενη πενταετία είναι η βελτίωση της Θεσσαλίας κατά τρεις τουλάχιστον θέσεις μέχρι το 2020, από την προτελευταία μεταξύ των 13 περιφερειών που βρίσκεται σήμερα.

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων. Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη ελληνική πεδιάδα, αξιόλογες τουριστικές εγκαταστάσεις και πολιτιστικό απόθεμα, βιομηχανική παραγωγή και μεταποίηση, κεντροβαρική θέση, σημαντικές υποδομές που μένουν ανεκμετάλλευτες όπως το αεροδρόμιο της Αγχιάλου, το λιμάνι του Βόλου, τον ΠΑΘΕ, τον σιδηρόδρομο.

Διάγουμε την εποχή της οικονομίας της γνώσης και ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη, είναι η παραγωγή ανταγωνιστικών διεθνώς προϊόντων και υπηρεσιών με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Παρότι η Θεσσαλία κατέχει την 4η θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών στο επιστημονικό δυναμικό, η ανταγωνιστικότητα του συνόλου των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας είναι χαμηλή και η εξαγωγική δραστηριότητα περιορισμένη. Οι νέοι άνθρωποι με προσόντα που μπορούν να υποστηρίξουν καινοτομικές δραστηριότητες και προϊόντα υπάρχουν, αλλά αντί να αξιοποιηθούν βρίσκονται στην ανεργία ή οδηγούνται στην μετανάστευση.

Δεσμευόμαστε ότι η κατάσταση αυτή θα αλλάξει ριζικά. Ως περιφερειακή αρχή θα οριστικοποιήσουμε τον σχεδιασμό και θα υλοποιήσουμε το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 με συμφωνία σε ένα κοινό όραμα ανάπτυξης για τη Θεσσαλία. Θέλουμε να πάμε ένα βήμα πέρα από την απλή απορροφητικότητα των κονδυλίων. Η κρίσιμες παράμετροι αξιολόγησης που θέτουμε για την αδειοδότηση και χρηματοδότηση των επιμέρους έργων και δράσεων, είναι η συνεκτικότητα τους στο κοινό όραμα και η ανταποδοτικότητα από την υλοποίηση τους. Επίσημος σύμβουλος μας θα είναι το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Επιδίωξη μας είναι το κάθε ευρώ που θα επενδύσει η περιφέρεια να αποφέρει ή να εξοικονομεί τουλάχιστον άλλο ένα. Αν πρόκειται για αναπτυξιακό έργο, η συμμετοχή μας να εξασφαλίζει ισόποσο όφελος και αν πρόκειται για κοινωνική δράση να εξοικονομεί αντίστοιχα από το εισόδημα των πολιτών. Να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ και κανένα ευρώ να μην πάει χαμένο.

Για να πετύχουμε, θα αλλάξουμε το μοντέλο του «ενός ανδρός αρχή» που εφαρμόσθηκε μέχρι σήμερα από την απερχόμενη διοίκηση της περιφέρειας. Η Μαγνησία που συνδυάζει ιδανικά τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο τα τελευταία 3,5 χρόνια.

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε απαιτούν μία συλλογική διακυβέρνηση, με τον περιφερειάρχη συντονιστή, έχοντα την τελική απόφαση και συγχρόνως την ευθύνη των επαφών με τις υπόλοιπες περιφέρειες, την Κεντρική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χωρικοί και θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, θα αναλάβουμε διακεκριμένους τομείς αρμοδιότητας. Θα θεσμοθετήσουμε τη συνεργασία με τους Δήμους, τα Επιμελητήρια, τους ενδιαφερόμενους φορείς και την ανοικτή διαβούλευση με τους πολίτες.

Όλοι μαζί να αλλάξουμε τις ζωές μας. Όλοι μαζί για τη Θεσσαλία της καρδιάς μας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει