Την Δευτέρα η 78η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Μαγνησίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την πρόσκληση:

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην 78η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/Μαγνησίας, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013, στις 08.30 μ.μ., στα γραφεία του ΤΕΕ, με τα εξής θέματα Η.Δ.:

 1. Έγκριση Η.Δ.

 2. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Δ.Ε.

 3. Ενημέρωση προέδρου – μελών

 4. Επιπτώσεις του Ν. 4093/2012 για τους διπλωματούχους μηχανικούς

 5. Ο.Ε για αερορύπανση

 6. Μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών

 7. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στη επιτροπή για αξιολόγηση ενδιαφερομένων μελετητικών γραφείων για τη Στατική μελέτη έργω αντιμετώπισης – σταθεροποίησης και αποκατάστασης αστοχιών λόγω κατολίσθησης στο 48ο χλμ Ε.Ο. Βόλου – Νεοχωρίου- Ζαγοράς- Ξουρίχτι.

 8. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου «αποκατάσταση τμήματος πρώην Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου και μετατροπή του σε πανεπιστημιακό κτήριο για τις ανάγκες του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Π.Θ», προυπ. 9.717.000 ευρώ με ΦΠΑ

 9. Επιστολή Η. Ξηρακιά

 10. Χωροταξικό σχέδιο Θεσσαλίας

 11. Προγράμματα ΑΕΔΕΠ

 12. Διάφορα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει