Τη λειτουργία γραφείων ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ ζητά το Τεχνικό Επιμελήτηριο Μαγνησίας

Συνάδελφε Πρόεδρε,

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων από μηχανικούς ασφαλισμένους για τη απαράδεκτη κατάσταση οποία έχει περιέλθει το ταμείο μας, ίσως το πιο εύρωστο οικονομικά που υπάρχει ακόμη στη χώρα.

Επιστολή απέστειλε το Τεχνικό Επιμελήτηριο Μαγνησίας στον πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ – Α’ Αντιπρόεδρο ΕΤΑΑ κ. Ιωάννη Γαμβρίλη με θέμα τη λειτουργία Γραφείων ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ.

Διαβάστε την επιστολή:

Ειδικότερα, κανείς από τους μηχανικούς δεν μπορεί να πληροφορηθεί για το τι συμβαίνει σε θέματα συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων των οποίων η νομοθεσία μεταβλήθηκε σοβαρά τον τελευταίο χρόνο, από τον επίσημο ιστότοπο του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος παραμένει ανημέρωτος στις συνταξιοδοτικές εξελίξεις εδώ και πολύ καιρό, γεγονός απαράδεκτο για την εικόνα του ταμείου μας, το οποίο εξυπηρετεί τους χιλιάδες μηχανικούς της χώρα μας.

Επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο να επικοινωνήσει κάποιος τηλεφωνικά με τα κεντρικά γραφεία του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ στην Αθήνα, ώστε αρμόδιος υπάλληλος να δίνει ασφαλείς και σωστές πληροφορίες για τα παραπάνω θέματα που σας αναφέραμε. Ακόμη στα τοπικά γραφεία του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ δίδεται μόνον τελείως γενική και μη ενημερωμένη με τους καινούργιους νόμους πληροφορία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μηχανικοί συνάδελφοι μας, από όλες τις περιοχές της χώρας, να μεταβαίνουν στην Αθήνα, προκείμενου να λάβουν διευκρινήσεις για υποθέσεις που τους αφορούν, όταν γνωρίζουμε όλοι ότι η νομοθεσία και οι νέες διατάξεις που αλλάζουν συχνά απαιτούν υπεύθυνη, γρήγορη και τεκμηριωμένη προσέγγιση από τους αρμόδιους υπαλλήλους στην αντιμετώπιση των ερωτημάτων και των προβληματισμών των μηχανικών.

Άλλωστε είναι απολύτως κατανοητό ότι από την ποιότητα των πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι θα πάρουν πολύ σοβαρές αποφάσεις που αφορούν αυτούς και τις οικογένειές τους.

Συνάδελφε Πρόεδρε,

Ζητούμε δυστυχώς το αυτονόητο. Να προχωρήσετε στην επικαιροποίηση, μια διαδικασία που πρέπει να είναι συνεχής του ιστότοπου του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ ώστε να υπάρχει πλήρης και συνεχής ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τους ασφαλισμένους του ταμείου μας και ιδίως τα συνταξιοδοτικά με απλά παραδείγματα που να καλύπτουν περιπτώσεις ασφαλισμένων πχ μονοσυνταξιούχων, διπλοσυνταξιούχων, διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης κλπ

Επίσης η παροχή πληροφοριών μέσω τηλεφώνου πρέπει να βελτιωθεί άμεσα.

Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι πρέπει να φροντίσετε για την ισότιμη εξυπηρέτηση μηχανικών της Περιφέρειας λαμβανομένου υπόψη ότι η πρόσβασή τους στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας απαιτεί χρόνο και χρηματικό κόστος για λήψη πληροφοριών που με τα σύγχρονα μέσα, όπως το διαδίκτυο, έπρεπε να την έχουν στο γραφείο τους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει