Τη στήριξη της εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας ζητεί ο πρόεδρος του ΣΕΒΚΤη στήριξη της εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας που υπέστη, τα τελευταία χρόνια, σοβαρά πλήγματα (παγκοσμιοποίηση, χρηματοπιστωτική κρίση, πανδημία) ζητεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών, Ελευθέριος Κούρταλης.

Σύμφωνα με τον κ. Κούρταλη, κατά το 2020, οι επιχειρήσεις του κλάδου δοκιμάστηκαν σημαντικά, με μείωση των πωλήσεών τους στην εγχώρια αγορά (χονδρικής, γύρω στο 30% και λιανικής, γύρω στο 20%), αλλά και κάμψη των εισαγωγών και των εξαγωγών τους, γύρω στο 20%.

«Είναι γεγονός ότι με τις διαδοχικές επιστρεπτέες προκαταβολές και τις αναστολές πληρωμής οφειλών, περιορίστηκαν οι απώλειες των μικρών και μεσαίων κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων και διατηρήθηκαν και οι θέσεις απασχόλησης που κινδύνεψαν λόγω της κρίσης.

»Δυστυχώς όμως, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου μας εξαιρέθηκαν των παραπάνω στηρίξεων της πολιτείας, λόγω του χαρακτηρισμού τους, ως “προβληματικών”, παρόλο που συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι σήμερα» σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΕΒΚ».

Ωστόσο σημειώνει ο κ. Κούρταλης ότι οι πολιτικές ενίσχυσης των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν διάρκεια, προκειμένου η ανάκαμψη της οικονομίας να έρθει πιο γρήγορα και να είναι πιο ισχυρή.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι ανάγκη οι επιστρεπτέες προκαταβολές του 2020 και του 2021 να μετατραπούν σε μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις για δύο βασικούς λόγους. Γιατί το σύνολο των σχετικών κονδυλίων χρησιμοποιήθηκε από τις επιχειρήσεις για την κάλυψη αναγκών και ζημιών που δημιούργησαν οι κρατικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και γιατί, κατά την, μετά τον κορωνοϊό περίοδο, η ανάπτυξη στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, και όχι μόνο, δεν φαίνεται ότι μπορεί να είναι τόσο ισχυρή, ώστε να γίνει εφικτή η επιστροφή των σχετικών ποσών, από τις αδύναμες πλέον επιχειρήσεις, λόγω της συρρίκνωσης κατά την προηγούμενη χρονιά των δραστηριοτήτων τους.

Η χώρα, κατά τον κ. Κούρταλη, έχει ανάγκη από μια ισχυρή παραγωγική βάση, μια σύγχρονη, δε, κλωστοϋφαντουργία και ένδυση μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη ταχεία εδραίωσή της, εάν η πολιτεία κατανοήσει και ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, ως κάτωθι:

-Το κυρίαρχο πρόβλημα του κλάδου είναι η παντελής απουσία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων τους, συρρικνώνοντας ακόμη περισσότερο τη παραγωγική τους ικανότητα.

– Ρύθμιση, όλων των οφειλών των επιχειρήσεων του κλάδου, στις Τράπεζες, τις εφορίες και τα ασφαλιστικά Ταμεία, με αντίστοιχες διαγραφές προστίμων και τόκων

– Μείωση του κόστους ενέργειας, που εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη

– Ευρύτερη συμμετοχή της κλωστοϋφαντουργίας στους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης για εκσυγχρονισμό και διαφοροποίηση της παραγωγής της.

– Θέσπιση ελκυστικών κινήτρων, για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων μικρών επιχειρηματικών μονάδων και την ίδρυση μεγάλων νέων κλωστοϋφαντουργιών, για την αναβάθμιση της ποιότητας της παραγωγής του κλάδου.

Σύμφωνα με τον κ. Κούρταλη, η κλωστοϋφαντουργία στην Ευρώπη επιστρέφει και ήδη παρουσιάζεται υψηλή ζήτηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από την χώρα μας, λόγω και της απουσίας προϊόντων της τουρκικής κλωστοϋφαντουργίας, από την αγορά της Ε.Ε.

Στην πρόκληση αυτή, ο κλάδος της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, διαθέτοντας εμπειρία, τον κατάλληλο εξοπλισμό και την δυναμική που απαιτούνται, μπορεί να απαντήσει δημιουργικά, με τη στήριξη τόσο της Πολιτείας όσο και των Τραπεζών, ενεργοποιώντας και αξιοποιώντας τις παραγωγικές του δυνατότητες και τις εξαγωγές του.Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει