Τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τις «πλήρωσαν» και οι ευρωπαϊκές μεταφορέςΑνταπόκριση από Στρασβούργο: Νίκος Ρούσσης

Σε ενημερωτικό έγγραφο, της Υπηρεσίας Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διανεμήθηκε χθές σε επιλεγμένους παραλήπτες, ομολογείται ότι, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ρωσία, επηρέασαν και τις μεταφορές στην ΕΕ, οδηγώντας σε ελλείψεις κυκλοφορίας, συμφόρηση στην αλυσίδα εφοδιασμού και την ανάγκη παράκαμψης των παραδοσιακών διαδρομών, επιμηκύνοντας έτσι τους χρόνους ταξιδιού και αυξάνοντας το κόστος!

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει βλάψει τις υποδομές μεταφορών, έχει προκαλέσει μεγάλες διαταραχές στις μεταφορές και οδήγησε σε μαζική ροή προσφύγων προς την ΕΕ και τις γειτονικές χώρες.

Σε απάντηση, η ΕΕ ενέκρινε διάφορα σετ κυρώσεων, που οδήγησαν στο κλείσιμο του εναέριου χώρου της ΕΕ για ρωσικά αεροσκάφη, στο κλείσιμο λιμένων της ΕΕ για ρωσικά πλοία, στην απαγόρευση των ρωσικών μεταφορέων και στην απαγόρευση των εξαγωγών αγαθών και τεχνολογίας στην αεροπορία , ναυτιλιακούς και διαστημικούς τομείς.

Σχεδιασμένες για να υπονομεύσουν την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα της Ρωσίας να διατηρήσει την πολεμική της προσπάθεια, οι κυρώσεις επηρέασαν επίσης τις μεταφορές στην ΕΕ, οδηγώντας σε ελλείψεις κυκλοφορίας, συμφόρηση στην αλυσίδα εφοδιασμού και την ανάγκη παράκαμψης των παραδοσιακών διαδρομών, επιμηκύνοντας έτσι τους χρόνους ταξιδιού και αυξάνοντας το κόστος.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι προκειμένου να παρακολουθήσει και να αντιμετωπίσει αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις και τις ανθρωπιστικές κρίσεις, η ΕΕ έχει θεσπίσει μέτρα για τη στήριξη των κυκλοφοριακών ροών και των αλυσίδων εφοδιασμού, διασφαλίζοντας την ταχεία και ασφαλή μεταφορά των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σε εμπόλεμες ζώνες και τη μεταφορά βασικών αγαθών και εμπορευμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει ένα ειδικό σχέδιο για τις μεταφορές, προς ενίσχυση του συντονισμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αυτό εισάγει κατευθυντήριες αρχές, για την εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων και περιέχει μια σειρά από πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που προέκυψαν μετά τον πόλεμο.

Σημειώνεται τέλος ότι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει ενεργό ρόλο παρακολουθώντας και αξιολογώντας στενά την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της δράσης της ΕΕ που έχει αναληφθεί μέχρι στιγμής, ενώ προτείνει επίσης την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων της ΕΕ για τη στήριξη της ροής επιβατών και εμπορευμάτων.

*Όλο το 8σέλιδο ενημερωτικό έγγραφο στ’ αγγλικά ΕΔΩZougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει