Τι απαντά ο Ντομπρόβσκις στον Δ. Παπαδημούλη για τα πράσινα ομόλογα

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του Αντιπροέδρου της Βάλντις Ντομπρόβσκις στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τη χρήση των πράσινων ομολόγων ως δυνητική πηγή κερδοσκοπίας.

Στην απάντησή του ο Β. Ντομπρόβσκις υπογραμμίζει εκ μέρους της Κομισιόν «την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι εκδότες πράσινων ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών εταιρειών, τηρούν σαφείς και διαφανείς κανόνες, όπως αυτοί που προβλέπονται επί του παρόντος στις ‘αρχές των πράσινων ομολόγων’». «Η ορθή πρακτική της αγοράς για τους εκδότες πράσινων ομολόγων υψηλής ποιότητας περιλαμβάνει την ανεξάρτητη εξέταση των επιπτώσεων των επενδύσεων ή των έργων που χρηματοδοτούνται με πράσινα ομόλογα για την αποφυγή της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας («πράσινο ξέπλυμα»)», συμπληρώνει, διευκρινίζοντας ότι «η χρήση του μάρκετινγκ για να προβάλλονται τα προϊόντα, οι δραστηριότητες ή οι πολιτικές ενός οργανισμού ως φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ δεν είναι».

Ο Β. Ντομπρόβσκις απαντώντας στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη «με ποιον τρόπο διασφαλίζει η Κομισιόν ότι τα πράσινα ομόλογα δεν θα μπορούν να γίνονται όχημα κερδοσκοπίας από εκδότες πράσινων ομολόγων σε βάρος φορέων όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, τα οποία επενδύουν σε αυτά», επισημαίνει ότι «σε συνέχεια του σχεδίου δράσης της με τίτλο «Χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε μια ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση τον Ιούνιο του 2018».«Η ομάδα είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνη για την ανάπτυξη ενός προτύπου πράσινου ομολόγου της ΕΕ, με βάση τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές. Η ομάδα έχει κληθεί να υποβάλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το δεύτερο τρίμηνο του 2019», συμπληρώνει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημ. Παπαδημούλης έθιγε στην ερώτησή του το γεγονός ότι «παρατηρείται το φαινόμενο πολύ μεγάλων εταιριών που έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ομόλογα υπέρογκου ύψους, με τα οποία σκοπεύουν να χρηματοδοτήσουν «πράσινες επενδύσεις» τους». Και εξηγούσε: «Ωστόσο, δεν φαίνεται οι ίδιες εταιρίες να παύουν παράλληλες δραστηριότητες που διατηρούν και που είναι καταστροφικές προς το περιβάλλον. Με άλλα λόγια, η ίδια εταιρία θα μπορεί να χρησιμοποιεί πράσινα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αυξήσει τη κερδοφορία της, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίζει καταστροφικές δραστηριότητες. Έτσι, μία στρατηγική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα μπορεί, δυνητικά, να μετατρέπεται σε μία επιχείρηση δημοσίων σχέσεων, όπου μεγάλες εταιρίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν πράσινα κεφάλαια για να συγκαλύπτουν τις δραστηριότητές τους και να αναπτύσσουν θετικές δημόσιες σχέσεις».

Ο Β. Ντομπρόβσκις τονίζει ότι «η χρηματοδότηση μέσω πράσινων ομολόγων μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη οδό για την επιτάχυνση αυτών των επενδύσεων», ενώ «το φάσμα των εκδοτών έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει κυβερνήσεις, τοπικούς δήμους, διεθνείς και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, καθώς και ιδιωτικές εταιρείες».

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Θέμα:Πράσινα ομόλογα ως δυνητική πηγή κερδοσκοπίας

Τα πράσινα ομόλογα αποτελούν πηγή χρηματοδότησης και τμήμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με το ClimateBondInitiative, για την τελευταία 10ετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωταθλήτρια στην έκδοση τέτοιων ομολόγων, αφήνοντας πίσω τις ΗΠΑ και τις ασιατικές χώρες.

Παράλληλα, όμως, παρατηρείται το φαινόμενο πολύ μεγάλων εταιριών που έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ομόλογα υπέρογκου ύψους, με τα οποία σκοπεύουν να χρηματοδοτήσουν «πράσινες επενδύσεις» τους. Ωστόσο, δεν φαίνεται οι ίδιες εταιρίες να παύουν παράλληλες δραστηριότητες που διατηρούν και που είναι καταστροφικές προς το περιβάλλον. Με άλλα λόγια, η ίδια εταιρία θα μπορεί να χρησιμοποιεί πράσινα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αυξήσει τη κερδοφορία της, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίζει καταστροφικές δραστηριότητες. Έτσι, μία στρατηγική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα μπορεί, δυνητικά, να μετατρέπεται σε μία επιχείρηση δημοσίων σχέσεων, όπου μεγάλες εταιρίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν πράσινα κεφάλαια για να συγκαλύπτουν τις δραστηριότητές τους και να αναπτύσσουν θετικές δημόσιες σχέσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή:

• Με ποιον τρόπο διασφαλίζει ότι τα πράσινα ομόλογα δεν θα μπορούν να γίνονται όχημα κερδοσκοπίας από εκδότες πράσινων ομολόγων σε βάρος φορέων όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, τα οποία επενδύουν σε αυτά;
• Ποιες προκλήσεις εντοπίζει στη ραγδαία άνοδο πράσινων ομολόγων σε όλο τον κόσμο;

• «Με ποιον τρόπο διασφαλίζει η Κομισιόν ότι τα πράσινα ομόλογα δεν θα μπορούν να γίνονται όχημα κερδοσκοπίας σε βάρος φορέων όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, τα οποία επενδύουν σε αυτά;».

Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (11.9.2018)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει γενικά τα πράσινα ομόλογα ως μέσο για την άντληση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για επενδύσεις που συμβάλλουν θετικά στην κλιματική αλλαγή ή στο περιβάλλον στην ΕΕ ή σε τρίτες χώρες. Υπό το πρίσμα των σημαντικών επενδυτικών αναγκών σε όλους τους περιβαλλοντικούς τομείς, η χρηματοδότηση μέσω πράσινων ομολόγων μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη οδό για την επιτάχυνση αυτών των επενδύσεων.

Ο όγκος της χρηματοδότησης μέσω πράσινων ομολόγων αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, το φάσμα των εκδοτών έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει κυβερνήσεις, τοπικούς δήμους, διεθνείς και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, καθώς και ιδιωτικές εταιρείες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι εκδότες πράσινων ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών εταιρειών, τηρούν σαφείς και διαφανείς κανόνες, όπως αυτοί που προβλέπονται επί του παρόντος στις «αρχές των πράσινων ομολόγων» . Η ορθή πρακτική της αγοράς για τους εκδότες πράσινων ομολόγων υψηλής ποιότητας περιλαμβάνει την ανεξάρτητη εξέταση των επιπτώσεων των επενδύσεων ή των έργων που χρηματοδοτούνται με πράσινα ομόλογα για την αποφυγή της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας («πράσινο ξέπλυμα») .

Σε συνέχεια του σχεδίου δράσης της με τίτλο «Χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε μια ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση τον Ιούνιο του 2018. Η ομάδα είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνη για την ανάπτυξη ενός προτύπου πράσινου ομολόγου της ΕΕ, με βάση τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές. Η ομάδα έχει κληθεί να υποβάλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει