Τι σημαίνουν οι αποφάσεις της Συνόδου για την Ελλάδα

Ένεση ζωής έδωσαν οι ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και το ΔΝΤ στη χώρα μας για την εξυπηρέτηση του χρέους με ένα νέο πακέτο ύψους 158,6 δισ. ευρώ. Τα 109 δισ. ευρώ προέρχονται από την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ (60 δισ. νέα δάνεια και 49 δισ. από τα παλιά δάνεια που υπολείπονται προς εκταμίευση) αλλά και την καθαρή συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στα 49,6 δισ. ευρώ (37 δισ. ευρώ από ιδιώτες και 12,6 από ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης).

Μεταξύ άλλων, και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η συμφωνία περιλαμβάνει νέο πακέτο στήριξης, εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, διασφάλιση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ και αναπτυξιακό σχέδιο τύπου «Μάρσαλ».

Ειδικότερα οι αποφάσεις προβλέπουν:

1. Την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων που θα χορηγούνται από το EFSF τουλάχιστον σε 15 χρόνια, από 7,5 χρόνια που είναι σήμερα. Με την περίοδο χάριτος ενδέχεται να φθάσει στα 30 χρόνια.

2. Τα επιτόκια των δανείων από το EFSF θα είναι της τάξης του 3,5%.

3. Το EFSF θα μπορεί να αγοράζει από τη δευτερογενή αγορά ελληνικά ομόλογα.

4. Οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων θα πρέπει να ανακατανομηθούν για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινητοποιήσουν όλες τις απαραίτητες πηγές, ώστε να δοθεί άνευ προηγουμένου τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση της Ελλάδας στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

5. Ο ιδιωτικός τομέας θα ενισχύσει την Ελλάδα σε εθελοντική βάση μέσα από σειρά εναλλακτικών (ανταλλαγή ομολόγων, μετακύλιση και επαναγορά) σε συνθήκες ανάλογες με αυτές της στήριξης από δημόσιες πηγές. Υπολογίζεται ότι ο ιδιωτικός τομέας θα διαθέσει σε ομόλογα το ποσό των 135 δισ. ευρώ για 30 χρόνια (54 δισ. τα πρώτα τρία χρόνια). Από το ποσό αυτό τα 37 δισ. ευρώ είναι καθαρή συνεισφορά (απομείωση).

6. Το συνολικό δάνειο για την Ελλάδα ανέρχεται σε 109 δισ. ευρώ.

7. Η Ελλάδα δεσμεύθηκε για παροχή εμπράγματων εγγυήσεων (ολλανδική απαίτηση).

Στα ιδιαίτερα θετικά στοιχεία της απόφασης των ηγετών της ευρωζώνης περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της ευελιξίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με σημαντική αύξηση των αρμοδιοτήτων του. Ο Μηχανισμός θα μπορεί να αγοράζει ομόλογα στη δευτερογενή αγορά…

Μπορεί επίσης να σας αρέσει