Το «αποφασίζομεν» και «διατάσσομεν» δεν θα περάσει

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Παρά την επικοινωνιακή προπαγάνδα της κυβέρνησης στη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών έχει γίνει βαθιά κατανοητό ότι η δρομολογημένη «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έχει ένα και μοναδικό σκοπό: να χειραγωγήσει, να καθυποτάξει τους εκπαιδευτικούς ώστε να κάμψει τις αντιστάσεις τους στη βίαιη επιβολή του «νέου σχολείου» που είναι «κομμένο» και «ραμμένο» στο ιδεολογικό – πολιτικό καθεστώς των ακραίων πολιτικών, που με την ίδια βιαιότητα επιβάλλονται στην ελληνική κοινωνία με την αγαστή συνεργασία Τρόικας και ελληνικών κυβερνήσεων.

Η κυβέρνηση μπορεί να νομοθέτησε την υποχρεωτική εφαρμογή της «αυτοαξιολόγησης». Ωστόσο γνωρίζει πολύ καλά ότι η επιβολή της υποχρεωτικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε ομάδες υλοποίησης της «αυτοαξιολόγησης» είναι πέρα και έξω από τα παιδαγωγικά και διδακτικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού όπως σειρά νόμων και διατάξεων τα προσδιορίζουν. Αυτό άλλωστε έχει επισημανθεί από τους νομικούς συμβούλους της ΟΛΜΕ, της ΔΟΕ και νομικούς αιρετούς του κλάδου. Τις επισημάνσεις αυτές τις γνωρίζουν τόσο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όσο και οι νομικοί σύμβουλοι και όλη η διοικητική ιεραρχία. Ο κ. Κεδίκογλου, παρόλο που με τη δεύτερη διευκρινιστική του εγκύκλιο, εμμέσως πλην σαφώς, τις αποδέχεται, εσκεμμένα εξακολουθεί να καλλιεργεί ένα ασαφές πλαίσιο, προκειμένου με αιωρούμενες απειλές, να εξαναγκάσει, μέσω κυρίως της πίεσης των Σχολικών Συμβούλων και μερίδας Διευθυντών, τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Ωστόσο χιλιάδες εκπαιδευτικοί σ΄ όλη τη χώρα αντιστέκονται και έχουν καταστήσει την όλη διαδικασία ανενεργή.

Στο Νομό μας, παρότι στις σχολικές μονάδες οι σύλλογοι σε συνεδριάσεις τους προσυπογράφουν την αντίθεσή τους στην αυτοαξιολόγηση και αρνούνται να συναινέσουν στη συγκρότηση ομάδων, εντούτοις σε πολλά σχολεία συγκροτήθηκαν ομάδες, είτε ύστερα από εισηγήσεις των Διευθυντών τους, είτε ύστερα από εντολές «άνωθεν». Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη στάση των Σχολικών Συμβούλων του Νομού μας που περιοδεύοντας στα σχολεία, μαζί με την ενημέρωση, φροντίζουν παράλληλα να τονίζουν την υποχρέωση των συναδέλφων να συμμετάσχουν στις ομάδες και τις πειθαρχικές κυρώσεις που τάχατις επικρέμονται σε τυχόν άρνησή τους.

Ένας μάλιστα από αυτούς, ο κ. Σαραντόπουλος, σε σχετικό ερώτημα συναδέλφων, κοινοποίησε έγγραφη απάντησή του με την οποία αφενός «γνωμοδοτεί» υπέρ της υποχρεωτικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις ομάδες της «αυτοαξιολόγησης» αφετέρου επισημαίνει τις επιπτώσεις που απορρέουν από το Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα για άρνηση εκτέλεσης εντολής.

Εκπλησσόμαστε σκεπτόμενοι ότι πάλι καλά που αποποιήθηκε και το ρόλο του πειθαρχικού ελεγκτή… Δε γνωρίζουμε αν του εκχωρήθηκε από κάποια Διοικητική ιεραρχία η αρμοδιότητα «τελεσίδικης γνωμοδότησης» και ερμηνείας εγκυκλίων και νόμων. Εάν όχι, εκτιμούμε ότι έχει κάνει υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του ρόλου του με 1ον την προσωπική αυθαίρετη ερμηνεία εγγράφων προϊσταμένης αρχής και 2ον τον εκφοβισμό υφισταμένων. Και αν δεν κάνουμε λάθος αυτά τα δύο ελέγχονται με βάση το Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα που επικαλείται. Δεν γνωρίζουμε αν οι υπόλοιποι Σχολικοί Σύμβουλου συντάσσονται με το κείμενο, ωστόσο μέχρι σήμερα κανείς δεν διαφοροποιήθηκε. Όπως όμως και να έχει, όσον αφορά το θεσμικό τους ρόλο, ως υποστηρικτές του διδακτικού έργου και ρόλου του εκπαιδευτικού, να είναι σίγουροι ότι μιας και θα γίνουν και ατομικοί αξιολογητές, θεωρούμε ότι από τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων «αξιολογήθηκαν» και κρίθηκαν ανεπαρκείς.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

· η συμμετοχή στις ομάδες για την «αυτοαξιολόγηση» δεν είναι υποχρεωτική. Παρελκυστικά το Υπουργείο με ασαφείς εγκυκλίους επιχειρεί να επιβάλλει μια διαδικασία που έχει χαρακτηριστικά εθελούσιας συμμετοχής.
· Καλούμε τους συναδέλφους να μην υποκύψουν στις πιέσεις Υπουργείου και διοικητικών μηχανισμών.
· Καλούμε τους συναδέλφους να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους και να μη συγκροτήσουν ομάδες εργασίας. Σ’ όσα σχολεία συγκροτήθηκαν ομάδες, με εισήγηση Διευθυντών, να ζητήσουν την εξαίρεσή τους απ’ αυτές.
· Σ’ όσα σχολεία επιχειρείται συγκρότηση ομάδων με εντολή Διευθυντών, οι εκπαιδευτικοί να ζητούν από αυτούς σχετική εγκύκλιο στην οποία να προβλέπεται σαφώς αυτή η υποχρέωση. Βεβαίως αυτή η εγκύκλιος δεν υπάρχει.
· Τέλος, καλούνται όλοι οι συνάδελφοι, σε κάθε τέτοια περίπτωση να ενημερώνουν το ΔΣ της ΕΛΜΕ.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

η χειραγώγηση και η υποταγή μας να μην περάσει. Με κάθε τρόπο να καταστήσουμε την « αυτοαξιολόγησή» τους ένα «αδειανό πουκάμισο».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει