Το Δημοτικό ΙΕΚ Βόλου στη Φιλανδία σε διευρωπαϊκή συνάντηση με θέμα το κόσμημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Leonardo Da Vinci, στο οποίο συμμετέχει το Δημοτικό ΙΕΚ Βόλου μαζί με άλλους 7 εταίρους από την Ευρώπη (εταιρίες και εκπαιδευτικές μονάδες), πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Espoo της Φινλανδίας. Τίτλος του προγράμματος είναι «Making jewellery –small enterprises for a big European crises» και στόχος η ενίσχυση των μικρών μονάδων αργυροχρυσοχοΐας και η στήριξή τους στην Ευρώπη της κρίσης, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Στη συνάντηση εκτός από το Τμήμα Κοσμήματος του Δημοτικού ΙΕΚ Βόλου, συμμετείχαν σχολές από την Τσεχία, την Κύπρο και τη Φινλανδία και τέσσερις εταιρίες από την Ισπανία και την Πολωνία.

Τη συνάντηση οργάνωσε και φιλοξένησε η σχολή της Φινλανδίας Omnia, η οποία είναι ένας πολυεπίπεδος πάροχος εκπαίδευσης και περιφερειακό κέντρο ανάπτυξης με περισσότερους από 700 υπαλλήλους και 10.000 φοιτητές, η οποία προσφέρει κατάρτιση σε όλη τη περιφέρεια των δήμων Espoo, Kirkkonummi και Kauniainen.

Η σχολή της Omnia έλαβε το 2013 από το Φινλανδικό Υπουργείο Παιδείας Βραβείο Ποιότητας για το πιο καινοτόμο περιβάλλον μάθησης. Η Omnia είναι πρωτοπόρος σε εθνικά και διεθνή προγράμματα ανάπτυξης της εκπαίδευσης με έμφαση στις βιώσιμες λύσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια- workshops για τους σπουδαστές των σχολών. Την πρώτη ημέρα οι σπουδαστές συμμετείχαν σε σεμινάρια κατασκευής κοσμήματος με ανακυκλώσιμα υλικά, μια τεχνική που αναπτύσσει ιδιαίτερα η σχολή της Omnia, καθώς είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη Φινλανδία. Τη δεύτερη ημέρα οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τοπικούς επαγγελματίες – κατασκευαστές κοσμημάτων (Markku Koskela, Oona Haapakorpi) που ειδικεύονται σε καινοτόμες τεχνικές και να παρακολουθήσουν επίδειξη των τεχνικών τους. Εκτός από τα σεμινάρια, επισκέφθηκαν εργαστήρια και εταιρείες κατασκευής κοσμημάτων στο Ελσίνκι.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων οι συντονιστές των σχολών επισκέφθηκαν το campus της Omnia στο Kirkkokatu. Εκεί είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις βασικές εγκαταστάσεις της σχολής. Αξιοσημείωτο είναι το κατάστημα «Omnia Shop» που λειτουργεί μέσα στη σχολή και φιλοξενεί τις δημιουργίες των μαθητών της σχολής. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία της σχολής Omnia, που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εκθέτουν τις δουλειές τους σε πραγματικές συνθήκες αγοράς. Έτσι δίνεται κίνητρο στους μαθητές και παράλληλα η δυνατότητα απασχόλησης από νωρίς σε πραγματικές συνθήκες αγοράς με σημαντικά πλεονεκτήματα για τους ίδιους.

Μετά την περιήγηση ακολούθησε η προγραμματισμένη συνάντηση των συντονιστών, κατά την οποία επισημοποιήθηκε το πλαίσιο συμφωνίας για την υιοθέτηση, περιγραφή και απόδοση μονάδων ECVET. Πιο συγκεκριμένα ορίστηκε με σαφήνεια το θέμα, η έκταση, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα κριτήρια αξιολόγησης των μονάδων ECVET που θα αποδοθούν στους συμμετέχοντες μαθητές μέσα από το εταιρικό αυτό σχήμα.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) μαζί με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων αποτελούν σημαντικά εργαλεία της ΕΕ για την προώθηση της κινητικότητας, της διαφάνειας και συγκρισιμότητας των τίτλων/προσόντων που χορηγούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικότερα, στόχος του ECVET είναι να διευκολύνει την αναγνώριση, μεταφορά και συγκέντρωση των μαθησιακών επιτευγμάτων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συστημάτων διαφορετικών χωρών αλλά και διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων μέσα στην ίδια χώρα, στην προσπάθεια των ατόμων να αποκτήσουν ένα τίτλο/προσόν.

Το Ι.Ι.Ε.Κ. του Δήμου Βόλου είναι από τους ελάχιστους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης που υιοθετεί αυτό το τόσο καινοτόμο σύστημα στην Ελλάδα.

Στη Φιλανδία συζητήθηκαν επίσης και οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες των επόμενων συναντήσεων, η διαδικασία των ενδιάμεσων αναφορών προόδου του προγράμματος, καθώς και οι διάφορες υποχρεώσεις των εταίρων. Η εμπειρία της συνάντησης θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι το Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται από τα καλύτερα στο κόσμο. Το ΔΙΕΚ Βόλου εκπροσώπησαν, ο διευθυντής Φ.Καλογιάννης και οι σπουδαστές Ε.Τζαμτζή, Κ.Αλεξανδρίδη και Γ.Δεληγιάννη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει