Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας αρωγός στην έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19


Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020, 14:17

Ανακοινώθηκε η 4η προκήρυξη της εμβληματικής δράσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19». Ως ημερομηνία έναρξης υποβολών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος, στόχος της δράσης είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και στην ανάπτυξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμων τεχνολογιών που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Ειδικότερα, η Δράση αφορά ανάπτυξη ή/και εφαρμογές τεχνολογίας/τεχνογνωσίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ή των επιπτώσεών της.

Η συνολική αρχική δαπάνη της προκήρυξης ανέρχεται στο 1.500.000 ευρώ με ενδεχόμενη αύξηση σε περίπτωση συμπληρωματικής δημόσιας χρηματοδότησης ή/και ιδιωτικών δωρεών. Το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης για κάθε ερευνητικό έργο ανέρχεται στο ύψος των 100.000 ευρώ και για συνεργατικά έργα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων (ΑΕΙ, ΕΚ) στις 150.000 ευρώ, ενώ η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτεινόμενων έργων δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 15 μηνών.

Στο πλαίσιο της εν λόγω προκήρυξης θα χρηματοδοτηθούν έργα στους ακόλουθους τομείς έρευνας:

Οικονομία: Μελέτη επιμέρους πεδίων της οικονομίας και πτυχών της οικονομικής πολιτικής υπό το πρίσμα της εμπειρίας και των επιπτώσεων της πανδημίας.

Παραγωγή: Τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής στον αγροδιατροφικό τομέα.

Κοινωνία: Η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού έχουν συνέπειες που εντοπίζονται στα άτομα και στις κοινωνικές ομάδες, στους θεσμούς και στη διασφάλιση της Δημοκρατίας και της ιδιωτικής ζωής καθώς και στην κοινωνική συνοχή.

Ιατρική Τεχνολογία: Ανάπτυξη ιατρικών/ ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα έργα που θα τύχουν χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουν άμεσα αποτελέσματα τα οποία να μπορούν να αξιοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 ή/και των επιπτώσεών της.


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020, 14:17

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει