Το ΤΕΕ Μαγνησίας για τους ενεργειακούς επιθεωρητές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο

ΚΟΙΝ: 1) Πρόεδρο ΤΕΕ

κ. Χρήστο Σπίρτζη

2) Περιφερειακά Τμήματα

ΘΕΜΑ: Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Κύριε Υπουργέ,

Όπως και σε προηγούμενη σχετική μας επικοινωνία είχαμε τονίσει , έτσι και τώρα, μετά από την εφαρμογή του Π.Δ. 100/2010, συνεχίζεται η άδικη κατηγοριοποίηση των μηχανικών σε ευνοούμενους και μη.

Σήμερα ισχύει το μητρώο των Προσωρινών Επιθεωρητών χωρίς την δυνατότητα εγγραφής σε αυτό, νέων επιθεωρητών.

Από πλευράς του Υπουργείου μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία για την οριστικοποίηση του Μητρώου των Μονίμων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Εφόσον το Υπουργείο δεν προχωρήσει άμεσα στην οριστικοποίηση του Μητρώου Μόνιμων Ενεργειακών επιθεωρητών και λόγω του γεγονότος ότι πολλοί νέοι συνάδελφοι έχουν πραγματοποιήσει σειρά μαθημάτων για τη απόκτηση γνώσεων, συνηγορούμε με το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου, να διευρυνθεί το μητρώο των Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών και να συμπεριλάβει, αυτόματα όσους έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των μαθημάτων και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει