Τρία νέα έργα για τα νησιά των Β. Σποράδων προϋπολογισμού 890.000 ευρώ

Την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας – Κώστας Αγοραστός: «Αναγκαία έργα για τα νησιά της Θεσσαλίας»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Τρία νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 890.000 € (με ΦΠΑ) για τα νησιά των Β. Σποράδων ενέταξε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με σημερινή του απόφαση ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Τα έργα αυτά υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης των Νήσων Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος και Παλαιό Τρίκερι. Τα τρία έργα αφορούν σε υποδομές άθλησης, πολιτισμού και μεταφορών / οδοποιίας. Η υλοποίησή τους αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των νησιωτικών περιοχών της Θεσσαλίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: ««Η αιρετή Περιφέρεια σε συνεργασία με τους νησιωτικούς Δήμους, έχει ξεκινήσει την υλοποίηση ενός στοχευμένου προγράμματος που έχει σαν σκοπό την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής στα νησιά της Θεσσαλίας. Τα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα αποτελούν μια ελπίδα για τις περιοχές αυτές καθώς δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία όπως και νέες θέσεις εργασίας. Αξιοποιούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους πόρους του ΕΣΠΑ στοχεύοντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιών μας, στην εξασφάλιση της ποσότητας και της ποιότητας του νερού, στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξή του, στην ενίσχυση του τουρισμού αλλά και του πολιτισμού, στην προσβασιμότητα περιοχών κ.α. Μπορεί η οικονομική συγκυρία να είναι αρνητική, όμως με τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων των φορέων πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα για τις Β. Σποράδες».

Συγκεκριμένα, τα έργα που εντάσσονται είναι:

α) «Βελτίωση γηπέδου και κατασκευή λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Κοπρισιές», προϋπολογισμού 405.000 € (με ΦΠΑ). Πρόκειται για έργο ανάπλασης που αφορά στην βελτίωση του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στην θέση «Κοπρισιές» Αλοννήσου και παράλληλα στην δημιουργία υποδομών στίβου για την εξυπηρέτηση των αθλουμένων. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του γηπέδου, την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και τέλος την κατασκευή υποδομών στίβου (συνθετικός τάπητας – tartan) σε συνδυασμό με τα αναγκαία τεχνικά έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας του ο Δήμος Αλοννήσου.

β) «Αποκατάσταση Ι. Μονής Ταξιαρχών Γλώσσας Σκοπέλου», προϋπολογισμού 200.000 € (με ΦΠΑ). Η Ιερά Μονή Ταξιαρχών Γλώσσας Σκοπέλου αποτελεί αρχαίο μνημείο και προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία. Η πράξη αφορά σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της Μονής, η οποία περιλαμβάνει το καθολικό, το υπόγειο της πτέρυγας των κελιών, τον περίβολο και μικρό οστεοφυλάκιο. Σκοπός είναι η ανάδειξη της Μονής που χρονολογείται περίπου τον 17ο αιώνα και αποτελεί σημαντικό μνημείο της πολιτιστικής κληρονομιάς.. Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ενώ φορέας πρότασης είναι ο Δήμος Σκοπέλου.

γ) «Βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Τρούλος (από την Επαρχιακή Οδό έως τον ΧΥΤΑ)» προϋπολογισμού 285.000 €. Πρόκειται για έργο οδοποιίας του Δήμου Σκιάθου που αφορά σε παρεμβάσεις βελτίωσης του ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού από την περιοχή του Τρούλου έως τη θέση Ζορμπάδες και το ΧΥΤΑ. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 4.000,00 m και το πλάτος του είναι μεταβλητό από 6,00m έως 8,00m. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ κύριος και φορέας λειτουργίας του ο Δήμος Σκιάθου.

Τα εγκεκριμένα έργα υπάγονται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Θεσσαλία», συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υποβλήθηκαν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», η οποία ήταν ανοικτή για υποβολή προτάσεων έως 28-2-2014.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει