Τροπολογία Μουτσινά για πάταξη λαθρεμπορίου στα καύσιμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ το κείμενο της τροπολογίας, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

«Για να παταχθεί το λαθρεμπόριο στα καύσιμα»

Οι Βουλευτές Πάρις Μουτσινάς, Μάρκος Μπόλαρης, Θεόδωρος Παραστατίδης, Νίκος Σταυρογιάννης, Γιώργος Κασαπίδης και Οδυσσέας Βουδούρης κατέθεσαν την παρακάτω ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»:

_____________________________________

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τροπολογία επεκτείνεται το μέτρο της εγκατάστασης του Συστήματος Εισροών-Εκροών υγρών καυσίμων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, με βάση και τη σχετική κείμενη νομοθεσία (άρθρο 320 ν.4072/2012), ώστε να καταστεί δυνατός ο ουσιαστικός έλεγχος στη διακίνησή τους και να παταχθεί αποτελεσματικά το λαθρεμπόριο σ’ αυτόν τον τομέα, που αποτελεί μάστιγα για την οικονομία της χώρας, με τεράστιες συνέπειες για τη ζωή των πολιτών.

Η μέχρι σήμερα άρνηση των κυβερνήσεων για γενική εφαρμογή αυτού του ελεγκτικού μηχανισμού και ο περιορισμός του μέτρου μόνο στα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου ούτε σ’ αυτά έχει ολοκληρωθεί ακόμα με κύρια ευθύνη των συναρμόδιων υπουργείων, έχει ως συνέπεια τη συνέχιση του λαθρεμπορίου και της διαφθοράς.

Στην έκθεση πεπραγμένων 2012-2013 της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο κεφάλαιο «Καύσιμα-Λαθρεμπόριο Καυσίμων” αναφέρονται και τα εξής: «πρέπει να σημειωθεί ότι έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι η απώλεια εσόδων (από το λαθρεμπόριο αυτό) ανέρχεται τουλάχιστον σε 2 δις ευρώ το χρόνο για το κράτος.

Σημαντικότερα από την οικονομική διάσταση είναι η πολιτική, η ηθική, η νόθευση της δημοκρατίας όταν όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι οι λαθρέμποροι και ποιοι άνθρωποι της εξουσίας ανέχονται τη διαπλοκή με αντάλλαγμα που εύκολα μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί. Εδώ επιβεβαιώνεται η εκτίμηση ότι διαφθορά υπάρχει εκεί που δεν υπάρχει πολιτική βούληση».

Αυτή και μόνο η παραπομπή για το ζήτημα, σε κείμενο μίας επίσημης και υπεύθυνης Αρχής, αρκεί για να γίνει απόλυτα σαφής η επιτακτική ανάγκη επέκτασης του συστήματος Εισροών-Εκροών Καυσίμων σε όλο το φάσμα επεξεργασίας εμπορίας και διακίνησής τους, όπως στα διυλιστήρια, στα βυτιοφόρα οχήματα, στα πλοία και όπου αλλού απαιτείται, ώστε να παταχθεί η λαθρεμπορία στα καύσιμα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και επειδή το άρθρο 19 του ανωτέρω αναφερομένου Σχεδίου Νόμου, ρυθμίζει με θετικό τρόπο θέματα του συστήματος εισροών-εκροών καυσίμων, προτείνεται να προστεθεί σ’ αυτό το άρθρο η ακόλουθη τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Επεκτείνεται ο έλεγχος της διακίνησης υγρών καυσίμων με το Σύστημα εισροών-εκροών και τα σχετικά υποσυστήματα, σε όλο το φάσμα επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας τους.

Το σύστημα αυτό τοποθετείται στα διυλιστήρια, στις κάθε είδους δεξαμενές, αποθήκες και αποταμιευτήρες των εταιρειών εμπορίας καυσίμων, καθώς και σε όλα τα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα ή πλωτά, που διακινούν καύσιμα.

Η εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους προαναφερόμενους χώρους και μέσα, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Για τη ρύθμιση επί μέρους λεπτομερειών θα εκδοθούν από τους αρμόδιους Υπουργούς και εντός 20 ημερών από την ψήφιση του παρόντος νόμου, οι απαραίτητες σχετικές αποφάσεις και οδηγίες».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει