Υποβολή δηλώσεων για το μέτρο 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις», της Δράσης 2.3 (Β)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους δικαιούχους του Προγράμματος 2.3 (Β) «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή καταχώρησης Οnline Καταχώρισης Δήλωσης Εφαρμογής.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Εφαρμογής για το 1ο και 2ο έτος εφαρμογής αλλά και του Ετήσιου Σχεδίου Περιβαλλοντικής διαχείρισης των ετών 2013 και 2014 ορίζεται η 31/12/2014.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή επιτυγχάνεται μέσω της διεύθυνσης: https://sugar.dikaiomata.gr/Sugar/. Διευκρινίζεται ότι η δήλωση εφαρμογής υποβάλλεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΑΔΑ ΩΑΑ046ΨΧΞΧ-ΜΟΛ).

Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρμογής εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα και διαβιβάζονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή, με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά στην έδρα της Υπηρεσίας μας ή στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Αλμυρού και Βελεστίνου όπου και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει