Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγών Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων υπενθυμίζει στις Περιβαλλοντικά Αδειοδοτημένες δραστηριότητες, οι οποίες είναι παραγωγοί, κάτοχοι και φορείς διαχείρισης (επικίνδυνων και μη αποβλήτων), την υποχρέωση υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγών Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.).

Το προς συμπλήρωση έντυπο της Ε.Ε.Π.Α. που παρατίθεται παρακάτω σύνδεσμο (Link), καθώς και ο σχετικός οδηγός για την ορθή συμπλήρωση είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ: (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Þ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Þ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Þ Εγκύκλιοι – Έντυπα).
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=pFwgjCm3QSI%3D&tabid=438&language=el-GR

Η υποβολή της Ε.Ε.Π.Α. πρέπει να γίνει έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2015 με τα στοιχεία που αφορούν το έτος 2014 και πρέπει να αποσταλεί σε ένα αντίγραφο:
· Στο ΥΠΕΚΑ, στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147, Τ.Κ. 11251, Αθήνα
· Στην Υπηρεσία που χορήγησε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και
· Στην Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων, στη Ταχ. Δ/νση: Ιωλκο΄’υ & Αναλύψεως, Διοικητήριο, 38001 Βόλο;

προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος της δραστηριότητας.

Προκειμένου για πληροφορίες για τη συμπλήρωση του εντύπου και οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία στα τηλέφωνα 24213 52528 & 52504

Μπορεί επίσης να σας αρέσει