Υπογράφθηκαν αποφάσεις από την Κ. Γερακούδη

Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας κ. Καλλιόπη Γερακούδη, υπέγραψε τις ακόλουθες αποφάσεις που αφορούν αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου:

ΕΡΓΑ Α.Π.Ε.

1. Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,996 MW της εταιρείας ΜΙΧΑΗΛ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΣΛΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Μαυροϊ» Δήμου Καρδίτσας Π.Ε Καρδίτσας, προϋπολογισμού 7.500.000 €.

2. Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,998 MW της εταιρείας NUTRIA A.E. στη θέση «Ερείπια – Μπογιώτα» Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου Π.Ε Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.160.000 €.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε. 9.660.000 €


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

1. Τροποποίηση Απόφασης Άδειας Εγκ/σης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ως προς το είδος του εξοπλισμού, ισχύος 1,974 MW στη θέση «Λυκόρεμμα» Δήμου Παλαμά ΠΕ Καρδίτσας της εταιρείας ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΛΥΚΟΡΕΜΑ Μ.Ε.Π.Ε.

2. Τροποποίηση Απόφασης Άδειας Εγκ/σης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ως προς το είδος του εξοπλισμού, ισχύος 4,5227 MW στη θέση «Ζουρνάδια 2» Δήμου Νίκαιας ΠΕ Λάρισας της εταιρείας ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΖΟΥΡΝΑΔΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.

3. Τροποποίηση Απόφασης Άδειας Εγκ/σης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ως προς το είδος του εξοπλισμού, ισχύος 1,9747 MW στη θέση «Ζουρνάδια» Δήμου Κιλελέρ ΠΕ Λάρισας της εταιρείας ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΖΟΥΡΝΑΔΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.

4. Τροποποίηση Απόφασης Άδειας Εγκ/σης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ως προς το είδος του εξοπλισμού, ισχύος 2,006 MW στη θέση «Εκτα» Δήμου Δομοκού ΠΕ Φθιώτιδας της εταιρείας ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

5. Τροποποίηση Απόφασης Άδειας Εγκ/σης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 1,28 MW στη θέση «Σωρός» Δήμου Θηβαίων ΠΕ Βοιωτίας της εταιρείας ΘΗΒΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

6. Έγκριση 1ου και 2ου Λογαριασμού του Κληροδοτήματος «Κων/νου Αλεξ. Υφαντή

7. Παράταση προθεσμίας υπογραφής συμβολαίου μίσθωσης δημόσιας έκτασης για λατομείο βιομηχανικών ορυκτών της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

8. Παράταση απόφασης ΓΓΑΔΘΣΤΕ για την ενεργοποίηση λατομικού χώρου της εταιρείας ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

9. Παράταση προθεσμίας υπογραφής Συμβολαίου παράτασης μίσθωσης δημόσιας δασικής έκτασης λατομείου αδρανών υλικών της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη θέση «Γρασίδια» Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας

10. Τροποποίηση Απόφασης Άδειας Εγκ/σης Αιολικού Σταθμού, ισχύος 20,7 MW στη θέση «Στέρνιζα» Δήμου Πλαταιών ΠΕ Βοιωτίας της εταιρείας Α.ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε

11. Τροποποίηση Απόφασης Άδειας Εγκ/σης Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 1,995 MW στη θέση «Βλαχοπήγαδο» Δήμου Τρικκαίων ΠΕ Τρικάλων της εταιρείας KPM ENERGY Α.Ε.

12. Παράταση Άδειας Εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Καλντηρμα» Δήμου Λάρισας ΠΕ Λάρισας της επιχείρησης ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

13. Αναπροσαρμογή ετήσιου παγίου μισθώματος λατομείου μαρμάρων της εταιρείας Δ.ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση «Παλάτια» Δήμου Ν. Πηλίου Π.Ε Μαγνησίας

14. Απόρριψη αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΤΖΟΥΝΟΥ Α.Ε. για τη χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρων στη θέση «Τσουγκαρι Περιφ. Δαφνούλας» Δήμου Αγράφων Π.Ε Ευρυτανίας

15. Απόρριψη αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΤΖΟΥΝΟΥ Α.Ε. για τη χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρων στη θέση «Καρίκωμα» Δήμου Αγράφων Π.Ε Ευρυτανίας

16. Απόρριψη αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΤΖΟΥΝΟΥ Α.Ε. για τη χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρων στη θέση «Αλποράχη» Δήμου Αγράφων Π.Ε Ευρυτανίας

17. Απόρριψη αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΤΖΟΥΝΟΥ Α.Ε. για τη χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρων στη θέση «Παλιούρα Περιφ. Δαφνούλας» Δήμου Αγράφων Π.Ε Ευρυτανίας

18. Απόρριψη αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΤΖΟΥΝΟΥ Α.Ε. για τη χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρων στη θέση «Παλιούρα Περιφ. Δαφνούλας» Δήμου Αγράφων Π.Ε Ευρυτανίας

19. Απόρριψη αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΤΖΟΥΝΟΥ Α.Ε. για τη χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρων στη θέση «Ρέμπελο Περιφ. Δαφνούλας» Δήμου Αγράφων Π.Ε Ευρυτανίας

20. Απόρριψη αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΤΖΟΥΝΟΥ Α.Ε. για τη χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρων στη θέση «Στρογγυλό Περιφ. Βαλαώρας» Δήμου Αγράφων Π.Ε Ευρυτανίας

21. Απόρριψη αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΤΖΟΥΝΟΥ Α.Ε. για τη χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρων στη θέση «Παλιό Σταυρό Περιφ. Βαλαώρας» Δήμου Αγράφων Π.Ε Ευρυτανίας

22. Απόρριψη αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΤΖΟΥΝΟΥ Α.Ε. για τη χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρων στη θέση «Γράβαλο Περιφ. Δαφνούλας» Δήμου Αγράφων Π.Ε Ευρυτανίας

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

1. Βεβαίωση εσόδων αναλογικών μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Τούμπι»» του Δήμου Θηβαίων Π.Ε.Βοιωτίας, της εταιρείας ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΒΕΕ., έτους 2011 συνολικού ποσού 16.559,09 €

2. Βεβαίωση εσόδων αναλογικών μισθωμάτων λατομείου σχιστολιθικών πλακών στην περιοχή «Καρατζά»» της Τ.Κ. Βίνιανης Π.Ε.Ευρατανίας, της εταιρείας του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΔΟΥΡΗ, έτους 2011 συνολικού ποσού 110,23 €

3. Βεβαίωση εσόδων αναλογικών μισθωμάτων λατομείου σχιστολιθικών πλακών στην περιοχή «Καρατζά»» της Τ.Κ. Βίνιανης Π.Ε.Ευρατανίας, της εταιρείας Κ.ΘΕΟΧΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., έτους 2011 συνολικού ποσού 618,09 €

4. Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου σχιστολιθικών πλακών στην περιοχή «Αντενες»» της Τ.Κ. Ελαίας Π.Ε.Φωκίδας, της εταιρείας του ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΑΣΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., έτους 2012 συνολικού ποσού 1.006,43 €

5. Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου σχιστολιθικών πλακών στην περιοχή «Καρατζά»» της Τ.Κ. Βίνιανης Π.Ε.Ευρατανίας, της εταιρείας Κ.ΘΕΟΧΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., έτους 2012 συνολικού ποσού 391,58 €

6. Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Συκιά Τραγοβούνι-χώρος Ε1»» του Δήμου Φαρσάλων Π.Ε.Λάρισας, της εταιρείας Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., έτους 2013 συνολικού ποσού 5.073,78 €

7. Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Καρανταου»» του Δήμου Κιλελέρ Π.Ε.Λάρισας, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε., έτους 2013 συνολικού ποσού 4.268,36 €

8. Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Αγιονέρι»» του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε.Λάρισας, της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε., έτους 2013 συνολικού ποσού 11.760,83 €

9. Βεβαίωση εσόδων αναλογικών μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Αγιονέρι»» του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε.Λάρισας, της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε., έτους 2011 συνολικού ποσού 11.491,33 €

10. Συμπληρωματική Βεβαίωση εσόδων αναλογικών μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Αγιονέρι»» του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε.Λάρισας, της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε., έτους 2010 συνολικού ποσού 10.895,96 €

11. Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Κριτήρι»» του Δήμου Τυρνάβου Π.Ε.Λάρισας, της εταιρείας ΒΙΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε., έτους 2012 συνολικού ποσού 1.222,63 €

12. Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Κριτήρι»» του Δήμου Τυρνάβου Π.Ε.Λάρισας, της εταιρείας ΒΙΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε., έτους 2013 συνολικού ποσού 1.222,63 €

13. Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Παλλιοκλήσι»» του Δήμου Λάρισας Π.Ε.Λάρισας, της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΒΕΕ, έτους 2013 συνολικού ποσού 352,16 €

14. Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου βιομηχανικών ορυκτών στην περιοχή «Κορφουλα Ρέμα» του Δήμου Αλμυρού Π.Ε.Μαγνησίας, της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, έτους 2013 συνολικού ποσού 13.330,92 €

15. Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Βιτζογρεκο»» του Δήμου Αλμυρού Π.Ε.Μαγνησίας, της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε., έτους 2013 συνολικού ποσού 3.296,58 €

16. Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου βιομηχανικών ορυκτών στην περιοχή «Ακουδόρεμα» του Δήμου Βόλου Π.Ε.Μαγνησίας, της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, έτους 2013 συνολικού ποσού 15.463,40 €

17. Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Ξηροσακκούλι»» του Δήμου Αλμυρού Π.Ε.Μαγνησίας, της εταιρείας ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε., έτους 2013 συνολικού ποσού 678,64 €

18. Βεβαίωση εσόδων αναλογικών μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Βουναινα – Μαυροβούνι»» του Δήμου Κιλελέρ Π.Ε.Λάρισας, της εταιρείας ΑΙΑΣ ΑΤΕ Α.Ε., έτους 2011 συνολικού ποσού 19.601,12 €

19. Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου βιομηχανικών ορυκτών στην περιοχή «μέγα Δένδρο» του Δήμου Αλμυρού Π.Ε.Μαγνησίας, της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, έτους 2013 συνολικού ποσού 3.228,28 €


ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 119.353,41 €

Μπορεί επίσης να σας αρέσει