Υποχρεωτική η πινακίδα στα καταστήματα για τις αποδείξεις

Με την νέα Αγορανομική Διάταξη Α2-1145/2012, και συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 αυτής, προβλέπεται ότι ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, όλοι οι καταστηματάρχες πρέπει να αναρτήσουν πινακίδα, κοντά στο ταμείου, που θα αναφέρει στα ελληνικά

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»

και στα αγγλικά «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE)».

Όπως αντιλαμβάνεσθε, το περιεχόμενο ουσίας είναι η απλή ανάρτηση της παραπάνω πινακίδας, η οποία είναι υποχρεωτική – προβλέπεται μάλιστα η επιβολή διοικητικού προστίμου 1000 €.

Οφείλουμε να επισημάνουμε πως οι καταναλωτές δεν μπορούν να εξέλθουν του καταστήματος με τα προϊόντα με την δικαιολογία ότι δεν τους εκδόθηκε απόδειξη. Η πράξη αυτή εξακολουθεί να ισοδυναμεί με κλοπή και να διώκεται ποινικά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου έχει τυπώσει για τα μέλη του καρτέλες με το παραπάνω μήνυμα, οι οποίες θα διανεμηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει