Χρηματοδότηση για την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων του Βιολογικού διεκδικεί η ΔΕΥΑΜΒ

Πρωτοποριακό πρόγραμμα για την εξοικονόμηση υδατικών πόρων

Την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του Βιολογικού Καθαρισμού Βόλου, με την αξιοποίηση νέων πρωτοποριακών μεθόδων που ήδη εφαρμόζονται στο εξωτερικό, προωθεί η ΔΕΥΑΜΒ, μετά και την ολοκλήρωση του έργου επέκτασης των εγκαταστάσεων, σε μια προσπάθεια ανεύρεσης εναλλακτικών λύσεων για εξοικονόμηση υδατικών πόρων.

Η ΔΕΥΑΜΒ έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένη πρόταση, προϋπολογισμού 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, και την ερχόμενη Παρασκευή το Δ.Σ. της Επιχείρησης καλείται να λάβει απόφαση για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. του έργου: «Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου»

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βόλου και Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κ. Πάνο Σκοτινιώτη, η υλοποίηση της πρότασης θα αποτελέσει το πρώτο βήμα στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης της εκροής του βιολογικού καθαρισμού και θα συνεισφέρει στην εξοικονόμηση του πολύτιμου αγαθού, που είναι το νερό. Η οικονομία στο νερό που θα προκύψει, υπολογίζεται σε 500 περίπου κυβικά μέτρα την ημέρα, ποσότητα σημαντική ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, που τα προβλήματα λειψυδρίας είναι οξυμένα. Συγκεκριμένα, με τα επεξεργασμένα λύματα του Βιολογικού προβλέπεται η άρδευση του Πεδίου Άρεως και του περιαστικού πρασίνου του οικισμού Αγ. Στεφάνου Βόλου.

H ΔΕΥΑΜΒ συνεργάζεται στενά τα τελευταία χρόνια με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των επεξεργασμένων αποβλήτων στην άρδευση, τα αποτελέσματα δε των ερευνών που παρουσιάστηκαν σε ειδική ημερίδα στο Δημαρχείο τον περασμένο Ιούνιο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων της, η νέα διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ έθεσε το θέμα σε προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισε να αξιοποιήσει το σχετικό πρόγραμμα, διεκδικώντας χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκ. ευρώ για την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων. Η ενδεικτική δημόσια δαπάνη για όλη την Ελλάδα ανέρχεται στα 30.000.000,00€. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων είναι η 31η.10.2011 και η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας κατάθεσης.

Συγκεκριμένα και δεδομένου ότι στο έργο επέκτασης των Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Βόλου, που αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί, περιλαμβάνεται μονάδα απολύμανσης και διήθησης της εκροής, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου λύματος, επιδιώκεται να αξιοποιηθεί η παραπάνω πρόσκληση για την συγχρηματοδότηση του έργου, με τα ακόλουθα υποέργα:

1. «Εξασφάλιση ποιότητας επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση», προϋπολογισμού 900.000,00 €, πλέον ΦΠΑ

2. «Μεταφορά επεξεργασμένων λυμάτων για την άρδευση του Πεδίου Άρεως Βόλου», προϋπολογισμού 300.000,00 €, πλέον ΦΠΑ

3. «Μεταφορά επεξεργασμένων λυμάτων για την άρδευση του περιαστικού πρασίνου του οικισμού Αγ. Στεφάνου Βόλου», προϋπολογισμού 600.000,00 €, πλέον ΦΠΑ

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του Βόλου έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση 135.000 κατοίκων και το 2010 δέχτηκε και επεξεργάστηκε συνολικά 12.218.000 κυβικά μέτρα υγρών αποβλήτων (αστικά λύματα, βιομηχανικά απόβλητα και βοθρολύματα ) με τις εξής αποδόσεις :

Παράμετρος

BOD

COD

SS

Ρ ολ.

Ν-ΝΗ3

Απόδοση

97 %

89 %

92 %

81 %

79 %

Η παραπάνω υψηλή απόδοση απομάκρυνσης ρυπαντικών φορτίων, που είναι το αποτέλεσμα άριστης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, δημιουργεί σήμερα τις ευνοϊκότερες συνθήκες για την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου λύματος, τόσο για άρδευση, όσο και άλλες χρήσεις, στο πλαίσιο πάντα της προσπάθειας για αειφόρο ανάπτυξη.

Αυτήν την περίοδο ολοκληρώνεται η κατασκευή του έργου «Επέκταση των ΕΕΛ Μ. Βόλου», το οποίο αφορά:

α) την αύξηση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων κατά 25%

β) την αύξηση της διαδικασίας της αφαίρεσης αζώτου κατά 33% και

γ) την αυστηρότερη, τριτοβάθμια δηλαδή επεξεργασία, της συνολικής παροχής των αποβλήτων.

Από τις αρχές του 2012, που το έργο της επέκτασης θα τεθεί σε λειτουργία, ο Βιολογικός του Βόλου θα είναι σε θέση να δέχεται και να επεξεργάζεται 40.000 κυβικά μέτρα λύματα την ημέρα και να εξυπηρετεί το ισοδύναμο 170.000 κατοίκων (δηλαδή 8.000 κ.μ. και 35.000 κάτοικοι επιπλέον της σημερινής της δυναμικότητας ).

Στο συγκεκριμένο έργο έχει προβλεφτεί η μεγαλύτερη στην Ελλάδα μονάδα διήθησης της εκροής με φίλτρα, με πορώδες υλικό 35 μικρά και μονάδα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία, με στόχο το προς επαναχρησιμοποίηση νερό να πληροί τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και να μη δημιουργεί κανένα πρόβλημα στο έδαφος, που θα το δεχτεί και πολύ περισσότερο στους χρήστες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει