Χωρίς εισφορές οι αμοιβές με απόδειξη δαπάνης


Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019, 18:16

Απαλλάσσονται, το 2020, από εισφορές οι αμοιβές όσων κόβουν απόδειξη δαπάνης, με την προϋπόθεση ότι οι αμοιβές αυτές δεν ξεπερνάνε τα 3.000 ευρώ ετησίως.

Για τις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης που υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ δεν έχει ακόμα ξεκαθαρισθεί το “καθεστώς” των εισφορών, αν και το πιθανότερο είναι να υπαχθούν σε κάποια “κλίμακα” εισφορών.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει από την 1η/1/2019,  επιβλήθηκαν εισφορές 20,2% υπέρ της κύριας ασφάλισης και της υγείας  επί των καθαρών –μετά φόρων– αποδοχών μέσω αυτής της εργασιακής σχέσης.

Οι εισφορές αυτές –όπως και στην περίπτωση του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκι)– επιβάλλονταν σε όσους αμείβονται με αυτόν τρόπο, ανεξάρτητα από το αν ήταν παράλληλα μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ.

Ωστόσο, δεν ισχύουν για όσους κόβουν απόδειξη δαπάνης, οι ελάχιστες εισφορές που ισχύουν για τα “μπλοκάκια” με πάνω από 2 εργοδότες και τους επαγγελματίες.

Και αυτές οι εισφορές, όπως σχεδιάζει το Υπ. Εργασίας, θα καταργηθούν αλλά μόνο για όσους εισπράττουν έως 3000 ευρώ ετησίως με απόδειξη δαπάνης.

Επίσης, καμία άλλη νέα ασφαλιστική εισφορά δεν θα επιβληθεί στις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης μέχρι του προαναφερθέντος επιπέδου.


Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019, 18:16

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει