Χωρίς προβλήματα η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία του Δήμου Βόλου

Ομαλά επαναλειτούργησαν σήμερα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου, μετά από τη 15ήμερη διακοπή των μαθημάτων για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Από το Δήμο Βόλου είχε ληφθεί μέριμνα ώστε να μην υπάρξουν ζητήματα θέρμανσης ή άλλα που θα καθιστούσαν προβληματική την επιστροφή των μαθητών στα θρανία και, όντως, σε επικοινωνία που είχε η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Σ.Μπαρτζιώκα με τους Διευθυντές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Γ.Παπαϊωάννου και Δοδοντσάκη αντίστοιχα, δεν αναφέρθηκε το παραμικρό πρόβλημα.

Στο μεταξύ, σε νέα φάση εισέρχεται η οικονομική διαχείριση των Συμβουλίων Σχολικών Κοινοτήτων, μετά την απόφαση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Βόλου να υιοθετήσουν το Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Σχολικών Επιτροπών και Κοινοτήτων «Σίγμα Plus». Ήδη, υπηρεσιακοί παράγοντες των Σχολικών Επιτροπών προχωρούν στην καταγραφή όλων των οικονομικών στοιχείων στο διαδικτυακό σύστημα, γι’ αυτό και καλούνται όσοι διαχειριστές Συμβουλίων Σχολικών Κοινοτήτων δεν έχουν προσκομίσει ακόμη τους απολογισμούς έτους 2012, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό.

Σημειώνεται ότι με το νέο σύστημα θα αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά ένα ιδιαίτερα κοστοβόρο πρόβλημα: το τεράστιο κόστος διαχείρισης των Σχολικών Επιτροπών και Κοινοτήτων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την εφαρμογή της Καλλικρατικής μεταρρύθμισης, με απώτερο σκοπό τη μείωση του φόρτου και του χρόνου εργασιών, αλλά και την ενίσχυση του ελέγχου και της διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση των Συμβουλίων Σχολικών Κοινοτήτων.

Όσον αφορά, τέλος, τη Γ΄ κατανομή έτους 2012 των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, έχουν ήδη ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις από τα Συμβούλια Σχολικών Επιτροπών και θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των σχολείων μόλις τα οικονομικά στοιχεία περαστούν στο ηλεκτρονικό σύστημα όλων των σχολικών μονάδων. Σχετικές οδηγίες για το νέο σύστημα οικονομικής διαχείρισης έχουν σταλεί σε κάθε σχολείο, όπως επίσης έχει σταλεί έγγραφο σχετικά με τη φύλαξη των διδακτηρίων, προκειμένου η κάθε σχολική κοινότητα να επιλέξει τον τρόπο φύλαξης που κρίνει καταλληλότερο (εταιρεία φύλαξης ή σύστημα συναγερμού).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει