Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ΤΜΗΥΤΔ του ΠΘ

Ψήφισμα ΓΣΕΣ 29/9/2011, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Παν/μιο Θεσσαλίας

“Οι διδάσκοντες του ΤΜΗΥΤΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δηλώνουμε ότι διαφωνούμε απολύτως με κάθε πρακτική, η οποία αμφισβητεί και προσβάλλει θεμελιώδη δικαιώματα οποιουδήποτε μέλους της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας, όπως το δικαίωμα των φοιτητών μας να πραγματοποιούν απρόσκοπτα τις σπουδές τους και το δικαίωμα όλων των εργαζομένων, είτε πρόκειται για διδακτικό/ερευνητικό είτε πρόκειται για τεχνικό/διοικητικό προσωπικό, να επιτελούν το έργο τους.

Θεωρούμε ότι, σε μια εποχή που το Πανεπιστήμιό μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο να επιτελέσει την αποστολή του, τέτοιες πρακτικές δεν συνεισφέρουν εποικοδομητικά στη λύση τους, αντίθετα, έχουν σοβαρή επίπτωση στην ποιότητα του ακαδημαϊκού έργου και οδηγούν ταχύτερα στην ουσιαστική απαξίωση του Πανεπιστημίου στην κοινωνία.”

Μπορεί επίσης να σας αρέσει