Ψήφισμα της Γ.Σ. του Π.Τ.Π.Ε. του ΠΘ σε σχέση με το νόμο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ψήφισμα της Γ.Σ. του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σχέση με το νόμο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

• Διατυπώνει τον έντονο προβληματισμό της για τον περιορισμό της θεσμικής λειτουργίας των τμημάτων που προβλέπεται με το νέο νόμο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η ουσιαστική υποβάθμιση του Τμήματος ως ακαδημαϊκής και διοικητικής μονάδας, η κατάργηση των τομέων, και η δυνατότητα θέσπισης διετών και τριετών κύκλων σπουδών, πλήττουν την ελεύθερη και απρόσκοπτη ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και τη δυνατότητα κριτικής εντρύφησης των φοιτητριών και φοιτητών σε διακριτά γνωστικά πεδία.

• Θεωρεί ότι η υποβάθμιση της Συγκλήτου, και η ετεροδιοίκηση των Πανεπιστημίων με την εισαγωγή του θεσμού των Διοικητικών Συμβουλίων, δημιουργεί ένα αδιαφανές καθεστώς εξάρτησης. Εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας για την απουσία δημοκρατικού και διαφανούς ελέγχου του Συμβουλίου από την παν/κή κοινότητα. Επιπλέον διερωτόμαστε αν το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να γνωρίζει τα ακαδημαϊκά θέματα που καλείται να διαχειριστεί.

• Η υπερβολική συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και άρα εξουσιών στο Συμβούλιο, τον Πρύτανη και, κυρίως τον Κοσμήτορα (ο οποίος δεν εκλέγεται, αλλά διορίζεται από τα μέλη του Συμβουλίου), αφαιρεί από τα μέλη ΔΕΠ και την παν/κή κοινότητα γενικά τη δυνατότητα διαμόρφωσης συλλογικού λόγου, κριτικής παρέμβασης και συμμετοχής στη διαδικασία συνδιαμόρφωσης και λήψης των αποφάσεων. Τίθεται επομένως ζήτημα συρρίκνωσης της εσωτερικής δημοκρατίας και δημιουργίας συνθηκών κατάχρησης εξουσίας.

• Εκφράζει την βαθειά της ανησυχία για την κατά τα φαινόμενα υποβάθμιση της έρευνας, καθώς ο νέος νόμος δεν αναφέρεται παρά υποτυπωδώς στην ερευνητική δραστηριότητα η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πανεπιστημιακής ταυτότητας και ζωής. Η ανάθεση διαχείρισης ερευνητικών κονδυλίων σε Ν.Π.Ι.Δ. καταστρατηγεί τις έννοιες της ελευθερίας και της αυτονομίας της ακαδημαϊκής διαδικασίας παραγωγής γνώσης. Τέλος, επισημαίνουμε το συμβολικό χαρακτήρα της περικοπής κατά 20% του ερευνητικού επιδόματος στην τελευταία μείωση των αποδοχών μας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει