Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού για την ανάρτηση των δασικών χαρτών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση – ψήφισμα, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στις 10 Φεβρουαρίου αναρτήθηκαν και στο Νομό Μαγνησίας οι δασικοί χάρτες, δυνάμει της υπ’ αρ. 145189/2264/04.10.2016 Υπουργικής Απόφασης και δόθηκε δικαίωμα στους κατόχους αγροτεμαχίων του νομού μας, εντός 60 ημερολογιακών ημερών για μόνιμους κατοίκους Ελλάδος, (+ 20 ημερών για κατοίκους εξωτερικού) διατύπωσης αντιρρήσεων ηλεκτρονικά και μόνο, με την υποβολή παραβόλου.

Η ανάγκη ανάρτησης δασικών χαρτών, στο πλαίσιο κατάρτισης δασολογίου και Εθνικού Κτηματολογίου, που έρχεται και ως υποχρέωση συμμόρφωσης του Κράτους στις με αρ. 805 έως 808/2016 αποφάσεις του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (με τις οποίες το ανώτατο δικαστήριο κηρύσσει μη επιτρεπτό το κλείσιμο της κτηματογράφησης μιας περιοχής, αν προηγουμένως δεν κυρωθούν οι δασικοί χάρτες), χαιρετίζεται ως γεγονός υψίστης σημασίας, καθώς η έλλειψή του ταλαιπωρεί τους πολίτες της χώρας και κυρίως τους νομοταγείς, έναντι καταπατήσεων και εν δυνάμει αυθαιρέτων εκτιμήσεων υπηρεσιών, κ.λ.π., με προφανή προβλήματα διαχρονικά και θα είναι προς όφελος του Κράτους και των πολιτών, όταν ολοκληρωθεί.

Από την μέχρι σήμερα όμως εφαρμογή της ανάρτησης δασικών χαρτών στο Νομό Μεσσηνίας, αλλά και στην Ηλεία, ανέκυψαν σοβαρά προβλήματα, οφειλόμενα τόσο στην επιλογή να χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία σύγκρισης οι αεροφωτογραφίες του 1945, όσο και στην έλλειψη ενημέρωσης των αγροτών και των ιδιοκτητών αγροτεμαχίων, ώστε να μην αιφνιδιαστούν, όπως εν προκειμένω θα συμβεί.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλήματα που ανέκυψαν είναι τα ακόλουθα:
· Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, κυρίως με ελαιόδενδρα και σιτηρά, εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις και ιδιοκτησία του Δημοσίου. Τις εκτάσεις αυτές τις καλλιεργούν οι αγρότες πολλές δεκαετίες, με νόμιμα συμβόλαια μεταβίβασης, τις δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Ε9, στις Τράπεζες ως φυτικό κεφάλαιο, λαμβάνουν επιδοτήσεις, φορολογούνται για αυτές και για το εισόδημα που αποκομίζουν από αυτές. Αν προχωρήσει η διαδικασία, κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις χιλιάδων αγροτών, με την αντιπαραβολή των δασικών χαρτών και των χαρτών του ΟΠΕΚΕΠΕ.
· Οι αναρτήσεις οφείλουν να λάβουν υπόψιν τα όρια των σχεδίων πόλεως και οικισμών, εκτάσεις που τελεσίδικα έχουν χαρακτηρισθεί ως μη δασικές, εκτάσεις που δεν είναι δασικές, αλλά αναδασωτέες, εκτάσεις που στις αεροφωτογραφίες δεν είναι δασικές, ενώ στον Χάρτη εγγράφονται ως δασικές και πλείστα άλλα ζητήματα.
· Δεν έγινε ενημέρωση των αγροτών και των ιδιοκτητών γης, με αποτέλεσμα τον αιφνιδιασμό τους και την επιβάρυνση του ήδη προβληματικού προϋπολογισμού τους με χαράτσι για παράβολα υποβολής αντιρρήσεων, αλλά και αμοιβές σε μηχανικούς, τοπογράφους, δασολόγους, δικηγόρους, λογιστές, για να μπορέσουν να ετοιμάσουν τις αντιρρήσεις τους ηλεκτρονικά και ορθά.

Επειδή ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας ήδη βάλλεται ποικιλλοτρόπως και όσοι είναι αγρότες/κτηνοτρόφοι αυτό μπορούν να το αντιληφθούν και το συγκεκριμένο μέτρο θα δώσει την χαριστική βολή στον πρωτογενή τομέα, καθώς πρακτικά θα δημιουργηθούν ζητήματα που θα έχουν να κάνουν τόσο με τη δυνατότητα μεταβίβασης των αγροτεμαχίων, ακόμα και στα παιδιά μας, χωρίς να γίνεται λόγος για πώληση, καθώς όλα θα παγώσουν όσο θα θεωρούνται δασικές οι εκτάσεις αυτές, οι επιδοτήσεις δεν θα μπορούν να δίνονται για τον ίδιο λόγο, και στην περίπτωση που αμφισβητείται η κυριότητα των εκτάσεων από το Δημόσιο, με το κριτήριο νομιμότητας υπέρ του Δημοσίου, και επειδή χρησικτησία έναντι του Δημοσίου δεν υφίσταται, το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί θα είναι μείζον, δηλαδή στην ουσία θα χάσουν τη γη τους οι αγρότες.

Ωστόσο η οριστική ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης της χώρας, οφείλει να γίνει με ευθύνη και δαπάνες του κράτους και όχι να μετακυλήσει την ευθύνη και το κόστος στους ιδιώτες, που θα πληρώσουν και παράβολο, αλλά θα προβούν και σε έξοδα για τοπογραφικά, συμβούλους δασολόγους, τοπογράφους, μηχανικούς, λογιστές, δικηγόρους, κ.λ.π. και μάλιστα σε μια περίοδο που τα λαϊκά στρώματα και δη οι αγρότες είναι εξουθενωμένα οικονομικά και δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος τους.

Με εξαίρεση λίγες περιοχές που έχουν ιδιαίτερη τουριστική αξία, οι περισσότερες από τις περιπτώσεις αφορούν σε χαμηλής εμπορικής αξίας γη, σε ορεινές και ημιορεινές κυρίως περιοχές, οι οποίες κατά το διάστημα μέχρι το 1945, αλλά και μεταγενέστερα για προφανείς λόγους, (πόλεμοι, εμφύλιος, εξορίες, …) είχαν εγκαταλειφθεί και κατά συνέπεια «δασωθεί», εφόσον εξέλιπαν οι αγρότες που θα τα καλλιεργούσαν.

Οι εκτάσεις αυτές αφορούν κυρίως σε αγροτικές περιοχές της χώρας, όπως η δική μας, η περιοχή του Δήμου Αλμυρού, και αφορά στο σύνολο των δημοτών μας, και όχι μια μειοψηφία προνομιούχων πλουσίων ή παρανόμων, που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή έτυχε να είναι μικροϊδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων, κυρίως με ελαιόδενδρα.

Οι δημότες μας, θα κληθούν να αποδείξουν, να πληρώσουν και ενδεχομένως να τιμωρηθούν για την γη που κατέχουν και καλλιεργούν, ενώ προηγουμένως έχουν διαχρονικά πληρώσει φόρους, εισφορές και ουδέποτε είχε αμφισβητηθεί η ιδιοκτησία τους. Στην ουσία, η διαδικασία που ακολουθείται θα αφορά μια δήμευση της περιουσίας του σημερινού κατόχου γης και όχι εκείνου που πιθανόν να έχει κάνει (εάν έχει κάνει) παράβαση και από αυτόν ζητούνται τα παράβολα και οι εξηγήσεις για τη σημερινή κατάσταση.

Αναρωτιέται λοιπόν κάποιος στη σημερινή συγκυρία, με πληρωμές δυσβάσταχτων φόρων, οικονομική αβεβαιότητα και δυσπραγία, μήπως ο τρόπος και ο χρόνος ανάρτησης των δασικών χαρτών ανοίγει το κουτί της Πανδώρας, με ολέθριες συνέπειες για το σύνολο των πολιτών.
Να ληφθεί δε υπόψιν ότι οι επιδοτήσεις που ελάμβαναν και λαμβάνουν οι Έλληνες αγρότες έχουν υπολογισθεί, βάσει των συγκεκριμένων καλλιεργουμένων εκτάσεων. Η οποιαδήποτε αμφισβήτηση του χαρακτήρα αυτών των εκτάσεων θα επιφέρει συνέπειες , όπως την επιστροφή των επιδοτήσεων, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων στην Ε.Ε. και μάλιστα με πρόστιμα, τα οποία ούτε το Ελληνικό Δημόσιο, ούτε και οι ιδιώτες είναι σε θέση να πληρώσουν.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και για πολλούς περισσότερους, που είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε, όσο ακόμα είναι καιρός και πριν βιώσουμε καταστάσεις μη αναστρέψιμες, τόσο για τα συμφέροντα των αγροτών, όσο και τα συμφέροντα του κράτους, ζητούμε τη διακοπή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών, ώστε να δοθεί ο χρόνος ενημέρωσης των πολιτών, να εξεταστεί η κατάργηση του παραβόλου ή η καθιέρωση ενός συμβολικού ποσού, να δοθεί χρόνος προετοιμασίας στους αγρότες και κατόχους αγροτεμαχίων και τέλος να εξετάσει η Πολιτεία την αλλαγή του πλαισίου αναφοράς με τις αεροφωτογραφίες του 1945, δίνοντας πιο ρεαλιστική βάση δεδομένων αναφοράς.

Ο Δήμαρχος Αλμυρού
Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης

Ο πρόεδρος & τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΕΚΤΩΝ
· Γραφείο Πρωθυπουργού
· Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ
· Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
· Βουλευτές Μαγνησίας
· Πρόεδρο Κ.Ε.Δ.Ε.
· Πρόεδρο ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ
· Πρόεδρο Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας
· Δήμαρχοι Νομού Μαγνησίας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει