1η Ενημερωτική Εκδήλωση Σχετικά με τη Δράση του ΕΠΕΑΕΚ: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γραφείο Υποστήριξης Έρευνας & Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων

Το Γραφείο Υποστήριξης Έρευνας & Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης σε θέματα σχετικά με την δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΕΑΕΚ) σύμφωνα με την προδημοσίευση ΕΣΠΑ http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=123 .

Η Δράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων. Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Η ημερίδα απευθύνεται πρωταρχικά σε Καθηγητές και Ερευνητές του Ιδρύματος. Σκοπός της ημερίδας είναι να παρέχει αναλυτική πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις καθώς και την ανάλυση σεναρίων εμπλοκής τους σε καθένα απ’ αυτά”.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:00 μμ, στο μικρό αμφιθέατρο Νο 2 στον 2ο όροφο του κτηρίου ΒΙΟΠΟΛΙΣ (δίπλα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα. Η εκδήλωση θα επαναληφθεί την ερχόμενη εβδομάδα σε χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Για περισσότερες πληροφορίες
Δημήτριος Μεσσαλούρης

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης παρακαλείσθε να δηλώσετε έγκαιρα την συμμετοχή σας αποστέλλοντας τα στοιχεία σας – με την ένδειξη «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην 1η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ: ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μίου Θεσσαλίας κα Καλιγέρη Μαρία τηλ: 242100.6429, email: [email protected]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ: ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ιατρική Σχολή Παν/μίου Θεσσαλίας – Λάρισα,
Μικρό Αμφιθέατρο 2 – Κτήριο ΒΙΟΠΟΛΙΣ

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016 @ 13:00

12:30–13:00 : Εγγραφή των συμμετεχόντων
13:00–13:30 : Χαιρετισμοί – Εισαγωγή
– Καλωσόρισμα – Παρουσίαση Γενικού πλαισίου
Αν. Πρύτανη καθηγητής Π.Θ. Ζήσης Μαμούρης
– H Σημασία της Συνεργασίας Επιχειρηματικής & Ακαδημαϊκής Κοινότητας, Εκπρ. Διοίκησης Σ.Β.Θ.Κ.Ε.
13:30-15:30 : Ανάλυση των τριών αξόνων της δράσης
Γ. Τόλιας, Κ. Μητρακόπουλος, Θ.Θ. Θωμαΐδης :

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
– Η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.
– Δημιουργία Τεχνοβλαστών – Spin Offs
– Δυνατότητες και Διαδικασίες για την κατοχύρωση δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας εντός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επίσης θα δοθούν διευκρινίσεις επί των διαδικασιών της ΕΕ/ΠΘ για την έγκυρη και αποτελεσματική υποβολή προτάσεων στην επικείμενη πρόσκληση.

15:20–16:00 : Ερωτήσεις – Διευκρινίσεις – Συζήτηση

Συνολική διάρκεια: 3 h

Μπορεί επίσης να σας αρέσει