25 αγορανομικοί και δειγματοληπτικοί έλεγχοι στη Μαγνησία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνεται ότι κατά το μήνα Ιούλιο του 2014, υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησαν συνολικά είκοσι πέντε (25) αγορανομικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους, στις περιοχές Βόλου, Νέας Ιωνίας, Κατηχωρίου, Πορταριάς, Μακρυνίτσας, Ζαγοράς και Ν.Αγχιάλου Μαγνησίας.

Πιο συγκεκριμένα, βάση σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, που υπογράφηκε μεταξύ της Χημικής Υπηρεσίας Βόλου του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε συνεργασία με την ανωτέρω Χημική Υπηρεσία, σε τυροκομικά προϊόντα, εμφιαλωμένα νερά και αλκοολούχα ποτά, σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επίσης διενεργήθηκαν έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων για την εφαρμογή και σωστή λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών, αλλά και δειγματοληψία υγρών καυσίμων.

Επιπροσθέτως και μετά από σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητα, υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησαν ελέγχους σε εμπορικά καταστήματα πώλησης ετοίμων παιδικών ενδυμάτων, προκειμένου να διαπιστώσουν τη συμμόρφωση ή μη των παιδικών ενδυμάτων, με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 14682:2007 «Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων – Κορδόνια στα παιδικά ενδύματα – Προδιαγραφές». Από τους ανωτέρω ελέγχους, βρέθηκαν και δεσμεύτηκαν προσωρινά εις χείρας των κατόχων τους, ως μη ασφαλή για χρήση από παιδιά, σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο, εκατό δέκα οχτώ (118) τεμάχια παιδικών ενδυμάτων και μαγιό, διαφορετικών κωδικών, διαφόρων μεγεθών και χρωμάτων, τα οποία προορίζονταν για παιδιά ηλικίας έως 14 ετών και έφεραν λειτουργικά κορδόνια με ελεύθερες άκρες μακρύτερα των 14 cm έκαστο (άδετο) στην περιοχή της μέσης, ενώ το ανωτέρω πρότυπο δεν επιτρέπει τα παιδικά ενδύματα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας 0 – 14 ετών να φέρουν κορδόνια (λειτουργικά ή διακοσμητικά) και κορδόνια περίσφιξης με ελεύθερες άκρες, μακρύτερα των 14 cm έκαστο (άδετο) στην περιοχή της μέσης. Με σχετικά έγγραφα που θα σταλούν στις εταιρίες κατασκευής/εισαγωγής των παιδικών αυτών ενδυμάτων, που δεσμεύτηκαν προσωρινά από την Υπηρεσία μας, θα ξεκινήσει η διαδικασία άμεσης απόσυρσής τους από όλα τα σημεία πώλησής τους, με ευθύνη των εταιριών αυτών.

Η Υπηρεσία μας εφιστά την προσοχή στους γονείς και τους καλεί να μην προβαίνουν στην αγορά παιδικών ενδυμάτων και μαγιό για τα παιδιά τους, ηλικίας μέχρι 14 ετών, αν αυτά δεν τηρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008 «Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων – Κορδόνια στα παιδικά ενδύματα – Προδιαγραφές», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει