8ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής

8ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2013 η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ, www.egme.gr) πρόκειται να διοργανώσει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 8ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής με θέμα: «Η γεωργική μηχανική μοχλός ανάπτυξης του αγροτικού τομέα». Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνδιοργάνωση με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Σκοπός του συνεδρίου που διοργανώνεται κάθε δύο έτη είναι να φέρει σε επαφή τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γεωργικής Μηχανικής, ώστε να υπάρξουν συνεργασίες που θα ενισχύσουν την δραστηριότητά τους ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να γίνει γνωστή η έρευνα που εκτελείται στη χώρα. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να υπάρξει επαφή με τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα του κλάδου με στόχο την περεταίρω ανάπτυξη των παραγωγικών φορέων μέσω της έρευνας που διεξάγεται από τα μέλη της ΕΓΜΕ. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου γίνονται συζητήσεις για την εκπαίδευση των Γεωργικών Μηχανικών στη χώρα και διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν εργασίες από καταξιωμένους και νέους επιστήμονες της Γεωργικής Μηχανικής, προσφέροντας έτσι νέες προοπτικές στην αντιμετώπιση των αδιεξόδων που αντιμετωπίζει η Ελληνική Γεωργία τα τελευταία έτη.

Οι συγκυρίες των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει την Ελληνική Γεωργία σε πολλά αδιέξοδα. Οι αγρότες και οι βιομηχανίες του αγροτικού τομέα βρίσκονται σε αμηχανία πως πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας κατάστασης. Οι Γεωργικοί Μηχανικοί και οι Μηχανικοί Βιοσυστημάτων που συνδυάζουν τις επιστήμες των Μηχανικών με τις επιστήμες της Βιολογίας, του Περιβάλλοντος και της Γεωπονίας, θα πρέπει να εργασθούν ακόμη πιο εντατικά προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων, αποδοτικών και περιβαλλοντικά ασφαλών μεθόδων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα, καθώς το κόστος των εισροών αυξάνεται συνεχώς στις αγροτικές επιχειρήσεις, οι Γεωργικοί Μηχανικοί πρέπει να μεγιστοποιήσουν την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έτσι ώστε να οδηγήσουν στη δημιουργία ενεργειακά αυτόνομων αγροκτημάτων, πάντα επ’ ωφελεία των αγροτών και της χώρας.

Λίγα λόγια για την Ε.Γ.Μ.Ε.

Τα μέλη της ΕΓΜΕ είναι Γεωπόνοι πτυχιούχοι των Γεωπονικών Σχολών ή των Τομέων και Τμημάτων Γεωργικής Μηχανικής, Εδαφολογίας, Εγγείων Βελτιώσεων και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Διπλωματούχοι Μηχανικοί με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωργική Μηχανική και πτυχιούχοι άλλων Σχολών που ασχολούνται επί σειρά ετών με τα αντικείμενα του Γεωργικού Μηχανικού. Σκοπός της ΕΓΜΕ είναι μεταξύ άλλων: Η προώθηση και ο συντονισμός της επιστημονικής έρευνας για την παραγωγή, την τεχνολογία και τις εφαρμογές της Γεωργικής Μηχανικής στον ελληνικό και διεθνή χώρο, η διάδοση των σύγχρονων εφαρμογών της Γεωργικής Μηχανικής σε εθνικό επίπεδο και η καταγραφή, μελέτη και προβολή των επιστημονικών μελετών, τεχνολογιών και εφαρμογών της Γεωργικής Μηχανικής.

Για την Οργανωτικής Επιτροπή του Συνεδρίου

Ο Πρόεδρος της ΕΓΜΕ

Νικόλαος Κατσούλας

Επίκουρος Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει