80 νέες άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στη Μαγνησία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού ανακοινώνονται τα εξής:

Με την αρίθμ. οικ. 150/13-01-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, καθορίστηκε η χορήγηση ογδόντα (80) συνολικά νέων αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου από τις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων για το έτος 2016 σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια βιοποριστικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 & 23 του Ν. 4264/2014.

Κατόπιν της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, βάσει κοινωνικών κριτηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/15-05-2014 και επειδή απομένουν αδιάθετες άδειες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ανωτέρω Νόμου, θα διενεργηθεί κλήρωση ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλλει αίτηση, προκειμένου να συμπληρωθεί ο προκαθορισμένος αριθμός των προς χορήγηση αδειών.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως οι κατωτέρω αναφερόμενοι προσέλθουν στις 31 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, στην αίθουσα συνεδριάσεων για την διενέργεια της κλήρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα της υπηρεσίας 2421-3-52526 και 2421-3-52521.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει