ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ υπέγραψε, ΜΠΕΟΣ υλοποιεί – Αναγεννιέται το Δημοτικό Θέατρο Βόλου

Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός: «Χρέος απέναντι στην ιστορία της πόλης η αποκατάσταση του Θεάτρου»

Αναγεννιέται το Δημοτικό Θέατρο Βόλου καθώς ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός ενέκρινε την υπογραφή σύμβασης για την επισκευή και ανακαίνισή του Θεάτρου, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και φορέα υλοποίησης το Δήμο Βόλου.

Το κτίριο, στο παραλιακό μέτωπο του Βόλου, έργο του αρχιτέκτονα Π. Τσολάκη, δεν λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια καθώς κρίθηκε ακατάλληλο και εγκαταλείφθηκε. Με την ανακαίνισή του, αποκαθίσταται μια ζωντανή εστία πολιτισμού και ένας σημαντικός πόλος έλξης που θα συμβάλει στην αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού και τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής.

«Η αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου αποτελεί χρέος απέναντι στην ιστορία της πόλης» δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του για την πόλη του Βόλου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης στο έργο «Επισκευή- Ενίσχυση φέροντα οργανισμού και Ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου», προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ. Η ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου περιλαμβάνεται στα έργα της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Βόλου, που είναι ο κύριος δικαιούχος και φορέας υλοποίησής του έργου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το Δημοτικό Θέατρο αποτελεί τον άξονα ενός ολοκληρωμένου πολιτιστικού κέντρου. Περιβάλλεται από την πλατεία Ρήγα Φεραίου, εκθεσιακούς υπαίθριους χώρους, το Ωδείο, το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών, το Δημαρχείο. Σε συνδυασμό με τις μικρές σκηνές της Παλιάς Ηλεκτρικής, του Αχιλλείου, του Πολιτιστικού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, το Μουσείο της Πόλης και τον πολυχώρο Τσαλαπάτα θα ολοκληρωθεί το δίκτυο των πολιτιστικών χώρων που αναλογούν σε μια πόλη όπως ο Βόλος. Το 2007 το Δημοτικό Θέατρο σταμάτησε τη λειτουργία του εξαιτίας κατασκευαστικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά τις εργασίες ανακαίνισής του, με αποτέλεσμα την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αποδυνάμωση της περιοχής.

«Με την ολοκλήρωσή των εργασιών ανακαίνισης», τονίζει ο κ. Αγοραστός «το Δημοτικό Θέατρο Βόλου θα προάγει και θα αναδείξει τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής με δράσεις που θα συνδράμουν τόσο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων όσο και στην τουριστική ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα. Θα συμβάλλει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς η περιοχή αναζωογονείται, γίνεται πιο λειτουργική και πιο ελκυστική. Η αποκατάστασή του αποτελεί ένα χρέος απέναντι στην ιστορία της πόλης. Η ολοκλήρωση του έργου της ανακαίνισης του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου θα συμβάλλει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση και αναζωογόνηση της περιοχής παρέμβασης, στην προστασία και αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου, προς ωφέλεια όλων των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης του Βόλου».

Αναλυτικά, οι εργασίες αποκατάστασης:

Οι εργασίες που προβλέπονται σχετικά με τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου αφορούν πρώτον την ενίσχυση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και δεύτερον την αποκατάσταση των βλαβών και αστοχιών που εντοπίσθηκαν λόγω της οξείδωσης οπλισμών και ενανθράκωσης του σκυροδέματος. Στη στάθμη της θεμελίωσης προτείνεται ενίσχυση των μεμονωμένων θεμελίων με εγκιβωτισμό των υπαρχόντων σε ένα θεμέλιο από έγχυτο σκυρόδεμα και χρήση βλήτρων. Επίσης, ενίσχυση υποστυλωμάτων με μανδύα (έγχυτο και εκτοξευόμενο) καθώς και εργασίες εμποτισμού με αναστολέα διάβρωσης, επισκευαστικά διογκούμενα κονιάματα και υδροφοβικές βαφές. Τέλος πρόκειται να γίνουν ενισχύσεις δοκών με συνεχές ινοπλισμένο πολυμερές και αποκαταστάσεις τμημάτων πλακών. Η ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου αφορά σε εργασίες αποξηλώσεων κουφωμάτων και φθαρμένων στοιχείων (μονωτικών, δαπέδων, επενδύσεων), αποκαταστάσεις τοιχοποιιών, επιστρώσεις δαπέδων (φουαγιέ, W.C., σκηνής και βοηθητικών χώρων), νέες επενδύσεις και αντικατάσταση κουφωμάτων όπου απαιτούνται. Όσον αφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες περιλαμβάνεται νέα εγκατάσταση τόσο κλιματισμού όσο και θέρμανσης σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η τοποθέτηση δύο συστημάτων. Το ένα θα καλύπτει τις ανάγκες των χώρων γραφείων καθημερινής χρήσης και το δεύτερο τις ανάγκες των υπόλοιπων ενιαίων χώρων του Θεάτρου. Επιπλέον γίνονται νέες εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης, ηλεκτρολογικών, πυρασφάλειας, καθώς και συστήματα θεατρικού φωτισμού και οπτικοακουστικών συστημάτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει