Ανώφελες οι αιτήσεις σε ΕΦΚΑ, για την επιστροφή όλων των κρατήσεων ΕΟΠΥΥ

Ανώφελες και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα είναι οι αιτήσεις πουκαταθέτουν συνταξιούχοι στον ΕΦΚΑ,διεκδικώντας την επιστροφή όλων των ποσών από τις κρατήσεις ΕΟΠΥΥ. 

Χιλιάδες «συνταξιούχοι» έλαβαν «κουτσουρεμένες επιστροφές από τα εν λόγω αναδρομικά και αυτό συνέβη διότι στον υπολογισμό δεν ελήφθησαν υπόψη οι κρατήσεις που αφορούν τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτό δεν έγινε αυθαίρετα από τον ΕΦΚΑ, αλλά προκύπτει από νόμο που πέρασε στη Βουλή η κυβέρνηση, το Νοέμβριο του 2017.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 2 του νόμου 4501, που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 22-11-17, ορίστηκε ότι ο υπολογισμός για την επιστροφή των κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ, θα γίνει με βάση τους νόμους 4024, 4051 και 4093.

Επί του πρακτέου, δεν συμπεριλήφθηκαν στον υπολογισμό, τα ποσά που προέρχονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης , καθώς σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία,  δεν αποτελούν μνημονιακές κρατήσεις.

Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν μπορούν να επανυπολογίσουν ποσά, ούτε να εντάξουν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στον υπολογισμό. Είναι αναρμόδιες για να το πράξουν και ως εκ τούτου οι σχετικές αιτήσεις των συνταξιούχων, δεν έχουν καμία τύχη.

Ο επανυπολογισμός μπορεί να καταστεί εφικτός μόνο με νέο νόμο, που θα τροποποιεί το σχετικό άρθρο 2 του ν.4501 και θα συμπεριλαμβάνει την εισφορά αλληλεγγύης, στον υπολογισμό των επιστραφέντων ποσών από τις κρατήσεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει