Από 24 Μαΐου οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου, για το σχολικό έτος 2021 – 2022 αρχίζουν από Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 μέχρι και Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740 και 2421049666.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερωθεί στο site: www.doepap.gr.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. www.doepap.gr. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται Hλεκτρονικά. Σε εξαιρετική περίπτωση μη επισύναψης των δικαιολογητικών λόγω κωλύματος αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε ένα σφραγισμένο φάκελο και εφόσον έχει τυπωθεί και επισυναφθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «Κατάθεση δικαιολογητικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό ………………. Τμήμα ..παιδικό.. ή ..βρεφικό.. με μοριοδότηση 2021 – 2022».

Έγκυρη θα θεωρείται η αίτηση που θα έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως (κτίριο Μεταξουργείο 2ος όροφος)

Φάκελοι με δικαιολογητικά που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, θα ληφθούν υπόψη ως εκπρόθεσμες και δεν θα μοριοδοτηθούν

Τμήματα και ηλικίες παιδιών

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στις δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 είναι τα ακόλουθα:
Βρεφικός σταθμός Γ΄ Νέας. Ιωνίας «Ήρα» (περιοχή κουφόβουνο): Βρεφικά τμήματα από έξι (6) μηνών έως 30 μηνών (1/3/19- 28/2/21).

Βρεφονηπιακός σταθμός Αρίονας: Βρεφικά και παιδικά τμήματα από έξι (6) μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/18 – 28/2/21)

Βρεφονηπιακός σταθμός Ιάσονας:. Βρεφικά και παιδικά τμήματα από έξι (6) μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/18 – 28/2/21)

Βρεφονηπιακός σταθμός Ορφέας: Βρεφικά και παιδικά τμήματα από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (1/1/18 – 31/3/20)

Βρεφονηπιακός σταθμός Β΄ Νέας. Ιωνίας «Αθηνά»: Βρεφικά και Παιδικά τμήματα από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/18 – 31/3/20)

Βρεφονηπιακός σταθμός Αλκυόνη: Βρεφικά και παιδικά τμήματα από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης(1/1/18 – 31/3/20)

Βρεφονηπιακός σταθμός Προκόπειος Δημοτικής ενότητας Ν. Αγχιάλου: Βρεφικά και παιδικά τμήματα από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (1/1/18 – 31/3/20)

Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής ενότητας Αγριάς «Ωκεανίδες»: Βρεφικά και παιδικά τμήματα από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (1/1/18 – 31/3/20)

Παιδικός σταθμός Αίολος: Παιδικά τμήματα από 2,5 ετών ηλικίας έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/18 – 31/3/19)

Παιδικός σταθμός Αφροδίτη: Παιδικά τμήματα από 2,5 ετών ηλικίας έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/18 – 31/3/19)

Παιδικός σταθμός Νεφέλη: Παιδικά τμήματα από 2,5 ετών ηλικίας έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/18 – 31/3/19)

Παιδικός σταθμός Α΄ Νέας Ιωνίας, Αριάδνη: Παιδικά τμήματα από 2,5 ετών ηλικίας έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/18 – 31/3/19).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αριθ. Απόφασης: Δ.Σ. 69/2021

Ηλεκτρονική Αίτηση του φορέα με τα στοιχεία του παιδιού και της οικογένειας συμπληρωμένα από τον κηδεμόνα.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (Ζητείται αυτεπάγγελτα), όπου να είναι εμφανή οποιοδήποτε στοιχείο που να αφορά την οικογενειακή κατάσταση και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και αντίγραφο.

Πιστοποιητικό υγείας παιδιού: Αναρτημένο έντυπο του φορέα, για την καλή υγεία του παιδιού, υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του. (άρ.3 παρ.4 περ.ε της μεαριθμ.41087/5.12.2017 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» τ.Β΄4249), τ.Β΄4249).

Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας οικ. έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2020 – 31/12/2020), (αυτεπάγγελτη αναζήτηση με συναίνεση του πολίτη). Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί ακόμη, προσκομίζεται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορ .Έτους 2019, μέχρι να κατατεθούν οι νέες δηλώσεις, και όχι αργότερα από την 1η Σεπτεμβρίου. Όσοι υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους. Οι αιτούντες με σύμφωνο συμβίωσης, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικού έτους 2020 και των δυο μερών.

Βεβαιώσεις εργασίας γονέων

Μισθωτοί Δημόσιοι υπάλληλοι βεβαίωση εργασίας από την εκάστοτε υπηρεσία.

Μισθωτοί Ιδιωτικοί υπάλληλοι βεβαίωση εργασίας με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

Ελεύθεροι επαγγελματίες βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό τους ταμείο.

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι.Κ.Α) ή αυτασφάλιση ή εργόσημο (για το εργόσημο αντίγραφο του εργοσήμου μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας εντός των τελευταίων 12 μηνών που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 2 μηνών, για τα ένσημα σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.

Οι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Άλλες μορφές απασχόλησης αντίγραφο σύμβασης με έναν τουλάχιστον εκ των εργοδοτών.

Για Τίτλους κτήσης αντίγραφο δήλωσης βεβαίωσης απογραφής στο ενιαίο μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2020,
για δελτίο παροχής υπηρεσιών απογραφικό δελτίο από το ενιαίο μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2020.

Άνεργοι γονείς

Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ με ημ/νία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου
ή αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας
ή βεβαίωση χρόνου ανεργίας
ή βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας.

Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων.

Σε διαζευγμένους γονείς απαιτείται η επιμέλεια τέκνου (η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου) και διαζευκτήριο.

Σε περίπτωση που τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (Έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση).

Για την άγαμη μητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σε περίπτωση που είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό της επιτροπείας ανήλικου τέκνου.

Σε περίπτωση χηρείας, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Για τις ειδικές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη της κατηγορίας που ανήκουν.

Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτείται βεβαίωση ΚΕ.Π.Α.

Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά

Διαβατήριο με ισχυρή θεώρηση εισόδου ή

Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή

Άδεια Διαμονής ή εργασίας ή

Βεβαίωση από Ο.Τ.Α ά και β΄βαθμού της Περ/ας ή του ΥΠΕΣΔΑ, με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση αδείας διαμονής ή εργασίας.

Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού μεταφρασμένο ή Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.
Προϋποθέσεις επανεγγραφής

Για την επαννεγραφή απαιτούνται τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για να ισχύσει η μοριοδότηση της επανεγγραφής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα και τα μεταφορικά των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2021 σε διαφορετική περίπτωση δεν πριμοδοτείται η επανεγγραφή.

Ολοκλήρωση εγγραφής – επανεγγραφής

Για την εγγραφή – επανεγγραφή μέσω της μοριοδότησης θα ληφθούν υπόψη και θα είναι έγκυρα μόνο τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στην υπηρεσία μας έως και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών, βάσει της απόδειξης του ταχυδρομείου ή εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier).

Για τον υπολογισμό των διδάκτρων θα πρέπει να προσκομίσει ο κηδεμόνας το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2020 -31/12/2020).

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της επανεγγραφής από τρίτο άτομο απαιτείται εξουσιοδότηση του γονέα διότι ο κηδεμόνας του παιδιού υπογράφει το Ιδιωτικό συμφωνητικό με τον φορέα.

Φάκελοι με δικαιολογητικά που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, θα ληφθούν υπόψη ως εκπρόθεσμες και δεν θα μοριοδοτηθούν.

Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (wwwdoepap.gr). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Σε εξαιρετική περίπτωση μη επισύναψης των δικαιολογητικών λόγω κωλύματος αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε ένα σφραγισμένο φάκελο και εφόσον έχετε τυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση. Εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «κατάθεση δικαιολογητικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό ………………. Τμήμα ..παιδικό.. ή ..βρεφικό.. του ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ με μοριοδότηση 2021-2022».

Διεύθυνση Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως (κτίριο Μεταξουργείο 2ος όροφος).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει