Από «κόσκινο» οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ

Δεκάδες ελέγχους στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, προγραμματίζει γιατο 2018 η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, προκειμένου να προλάβει ή να εντοπίζει κρούσματα επίορκων και διαφθοράς στους κόλπους των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Το στρατηγικό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβλέπει αυξημένους εσωτερικούς ελέγχους φέτος, τόσο αιφνιδιαστικών όσο και τακτικών, ώστε να προλάβει ή να καταστείλει τυχόν παραβατικές συμπεριφορές των υπαλλήλων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων σχετικά με τη διαφθορά και τις πειθαρχικές διώξεις, που τυχόν έχουν ασκηθεί, θα ανακοινωθούν έως τος 31 Μαρτίου 2018.

Σύμφωνα με τους στόχους της ΑΑΔΕ, για το 2018 προβλέπεται η διενέργεια 28 εσωτερικών ελέγχων (κατ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων), σε διαδικασίες των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αλλά και δεκάδες παράλληλους ελέγχους. Ειδικότερα προβλέπεται:

1. Η διενέργεια 35 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Α.Α.Δ.Ε.

2. Η διενέργεια 95 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.

3. Η διενέργεια 140 ελέγχων, για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., στοχευμένων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καταλογισμών των ευθυνομένων, οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων υποθέσεων που ανάγονται σε χρόνο πριν την 22.03.2017, καταλογισμών αυτών, καθώς και εκκρεμών καταλογισμών κατά την ως άνω ημερομηνία.

4. Η διενέργεια 40 επιτόπιων αιφνιδιαστικών επισκέψεων – ελέγχων, στις κατά τόπους πηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., από Οικονομικούς Επιθεωρητές, για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, πρόληψης και αποκάλυψης τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων.

5. Η διεκπεραίωση τουλάχιστον του 85% του συνόλου των καταγγελιών που περιέρχονται στη γνώση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

6. Η ολοκλήρωση της μελέτης, επεξεργασίας και ελέγχου νομιμότητας των διοικητικών εγγράφων που περιέχονται στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης εντός μηνός από την παραλαβή τους, σε ποσοστό τουλάχιστον 80%.

7. Η υλοποίηση Εφαρμογής για την υποστήριξη του νέου Συστήματος Αξιολόγησης, εντός 2 μηνών από την οριστικοποίηση των προδιαγραφών από την αρμόδια Διεύθυνση.

8. Η υλοποίηση των εφαρμογών για τη διασύνδεση ποσοτικών στόχων και περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, εντός 6 μηνών από την οριστικοποίηση των προδιαγραφών από την αρμόδια Διεύθυνση.

9. Η επιλογή και υιοθέτηση κοινά αποδεκτής μεθοδολογίας κοστολόγησης εφαρμογών σε όλα τα στάδια υλοποίησης, μέχρι 31/12/2018.

10. Η δημοσιοποίηση ετήσιων στοιχείων σχετικών με τη διαφθορά και τις πειθαρχικές διώξεις, μέχρι 31/03/2018.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει