Μπλόκο στην παραγραφή φοροϋποθέσεων από την ΑΑΔΕ

Nέα ανατροπή στο χρόνο παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων επιφέρει να εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, με την οποία επιχειρείται να κρατηθούν «ζωντανές» οι υποθέσεις των χρήσεων 2011, 2012 και 2013, οι οποίες είχαν λάβει καθαρό φορολογικό πιστοποιητικό.

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ γνωστοποιείται στις ελεγκτικές αρχές ότι ισχύει η πενταετία για τη μη παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων, οι οποίες έχουν καθαρό φορολογικό πιστοποιητικό, ανεξάρτητα αν συμπεριλήφθηκαν ή όχι στον δειγματοληπτικό έλεγχο, ενώ η ΔΕΔ, εξέδωσε αντίθετες αποφάσεις.
Αναλυτικότερα, μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επικρατεί -χωρίς υπερβολή- το απόλυτο χάος στις ημερομηνίες παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων.

Οι ανατροπές είναι συνεχείς, καθώς η ΑΑΔΕ επιχειρεί αφενός να αμυνθεί έναντι των αποφάσεων των δικαστηρίων που περιόρισα αυστηρά στην πενταετία το χρόνο μη παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων, αφετέρου προσπαθεί να διορθώσει δικά της λάθη. Επίσης το πρόβλημα έγινε μεγαλύτερο, με αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, σχετικά με τις υποθέσεις που έχουν λάβει φορολογικό πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις χρήσεις μέχρι και το 2014, οι εταιρείες που έχουν λάβει ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό από ιδιώτη πιστοποιημένο ελεγκτή, χωρίς επιφύλαξη, δεν ελέγχονται, εκτός και εάν είναι ενταχθούν στο δείγμα των ελέγχων.

Η φορολογική αρχή (σήμερα ΑΑΔΕ, παλαιότερα ΓΓΔΕ ή ΥΠΟΙΚ) υποχρεούται σε κάθε χρήση που κλείνει, να ορίζει ένα δείγμα υποθέσεων που έχουν λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις, το οποίο ανέρχεται τουλάχιστον στο 9% των συγκεκριμένων υποθέσεων. Η έκδοση απόφασης για τον ορισμό του δείγματος πρέπει υποχρεωτικά να γίνει εντός 18 μηνών από την ημερομηνία, κατά την οποία ο ιδιώτης ελεγκτή καταχωρεί στην ειδική εφαρμογή του taxisnet το φορολογικό πιστοποιητικό.

Μετά την παρέλευση του 18μήνου, η εφορία δεν μπορεί να ελέγξει τη συγκεκριμένη χρήση, η οποία θεωρείται ότι έχει παραγραφεί οριστικά. Επειδή όπως είχε αποκαλύψει το Σin η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (πρώην ΑΑΔΕ) είχε «ξεχάσει» να εκδώσει το δείγμα ελέγχου με παραγραφή κινδυνεύουν και οι υποθέσεις του 2012 και του 2013, οι οποίες έχουν «λευκό» φορολογικό πιστοποιητικό, αλλά δεν βγήκε δείγμα ελέγχου.

Παραγράφονται δηλαδή και υποθέσεις οι οποίες για τις οποίες δεν έχει περάσει ο χρόνος της γενικής παραγραφής που είναι πενταετία. Δηλαδή, η χρήση του 2013, δεν έχει παραγραφεί, καθώς δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία. Όμως, μια εταιρεία η οποία έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό το οποίο είναι χωρίς καμία επιφύλαξη, αλλά δεν ελέγχθηκε εντός 18μήνου από την ΑΑΔΕ, αφού δεν εκδόθηκε ή δεν συμπεριλήφθηκε στο δείγμα ελέγχου, τότε δεν μπορεί να ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη συγκεκριμένη χρήση. Σχετική είναι πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ, για την οποία είχε γράψει το Σin.

Μπλόκο στην παραγραφή

Όμως μετά το θόρυβο που προκλήθηκε η ΑΑΔΕ επιχειρεί να συμμαζέψει τα πράγματα. Με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής προς όλες τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες, αλλά και προς τη Δ.Ε.Δ., αντίγραφο ενός πρακτικού του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο οποίο αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι υποθέσεις που αφορούν στον έλεγχο των επιχειρήσεων με φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για χρήσεις πριν από την 1.1.2014. Στο πρακτικό αυτό, το Ν.Σ.Κ. προτείνει προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν τις υποθέσεις των εταιριών οι οποίες έχουν λάβει «λευκό» φορολογικό πιστοποιητικό, χωρίς τον χρονικό περιορισμό του 18μήνου (μετά την υποβολή του φορολογικού πιστοποιητικού στη ΓΓΠΣ), ο οποίος τίθεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης ΠΟΛ.1159/22.7.2011, μέχρι να λυθεί το θέμα οριστικά από το Σ.τ.Ε. Προτείνει επίσης και προς την Δ.Ε.Δ. να λαμβάνει ανάλογη θέση κατά την έκδοση των αποφάσεών της.

Ο έλεγχος και ο καταλογισμός προστίμων στις συγκεκριμένες υποθέσεις (επιχειρήσεις που έχουν λάβει φορολογικό πιστοποιητικό για την περίοδο 2011-2013) θα πραγματοποιείται κανονικά και θα βεβαιώνονται πρόστιμα, μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στην πράξη, ακυρώνονται οι αποφάσεις της ΔΕΔ που έσβησαν τα πρόστιμα σε εταιρείες οι οποίες είχαν καθαρό φορολογικό πιστοποιητικό, αλλά ελέγχθηκαν για την ίδια περίοδο και τους καταλογίστηκαν πρόστιμα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει